Rządy krajów europejskich i organy UE dostrzegają, że hodowla kurczaków ras szybko rosnących nierozerwalnie wiąże się z cierpieniem zwierząt. Aby poprawić ich los, należy zaprzestać okrutnej praktyki hodowania sztucznie stworzonych ras, których zwiększona wydajność produkcyjna okupiona jest bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi. Kolejne instytucje zdają się rozumieć ten problem i wychodzą naprzeciw poprawie losu kurczaków.

Sztucznie stworzone przez człowieka na drodze selekcji genetycznej szybko rosnące rasy kurczaków hodowanych na mięso wciąż dominują zarówno w Polsce jak i w całej Europie, jako najbardziej wydajne i opłacalne w hodowli rasy zwierząt. Jak mówią przedstawiciele najstarszej na świecie organizacji działającej na rzecz zwierząt – brytyjskiego RSPCA, życie szybko rosnącego kurczaka „nie jest warte przeżycia”. Takie kurczaki zmagają się z gruntownie udokumentowanymi przez naukę problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiają im życie wolne od cierpienia. Zwierzęta cierpią przede wszystkim przez bolesne deformacje kości, które powstają pod ciężarem nienaturalnie dużych mięśni piersiowych, po czym zabija się je w wieku zaledwie 5-6 tygodni.

Rasy szybko rosnące uznane za „nieetyczne” w Norwegii

Powołana przez rząd norweski Rada ds. Etyki Zwierząt w sierpniu 2023 zaleciła wprowadzenie zakazu hodowania szybko rosnących kurczaków.

Kierując się względami etycznymi, podjęliśmy decyzję o zaproponowaniu zakazu hodowli szybko rosnącej rasy kurczaków Ross 308 – czytamy słowa sekretarza Rady w norweskim portalu VG.

Rada uznała, że dalsza hodowla tych zwierząt stanowi naruszenie norweskiej ustawy o dobrostanie zwierząt, która wymaga, by hodowla była nastawiona na urodzenie silnego potomstwa zdolnego do właściwego funkcjonowania i zachowania dobrego zdrowia. 

Fot. Andrew Skowron

Rząd Danii wycofuje szybko rosnące kurczaki

Rząd duński wspólnie z partiami opozycji ogłosił wycofanie szybko rosnących kurczaków z zakupów państwowych – obejmie to ministerstwa, wojsko, uniwersytety i inne tego typu instytucje. Dania zdaje się być pierwszym krajem na świecie z taką rządową polityką zakupową. 

Cieszę się, że wraz z wieloma partiami w duńskim parlamencie osiągnęliśmy teraz wspólne porozumienie w sprawie czterech działań dla kurcząt brojlerów. Będziemy nadal pracować nad kompleksowym zrozumieniem korzyści zarówno dla zwierząt, rolników, ubojni, handlu detalicznego jak i konsumentów – mówi duński Minister Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa, Jacob Jensen.

Oprócz wycofania mięsa szybko rosnących kurczaków z zakupów rządowych będą prowadzone ogólnokrajowe kampanie, mające na celu zniechęcenie konsumentów do kupowania mięsa szybko rosnących kurczaków. Planowane jest także powstanie grupy roboczej ds. dobrostanu kurczaków oraz prace rządu nad wycofywaniem produkcji szybko rosnących brojlerów na poziomie UE.

– Socjaldemokraci uważają, że zwierzęta hodowane w Danii powinny mieć się dobrze. Szybko rosnące brojlery dzisiaj tego nie mają. Kurczaki często mają trudności z chodzeniem, a zwierzęta stad rodzicielskich są często głodne. Dlatego obecnie pracujemy nad poprawą warunków dla nich – mówi sprawozdawczyni ds. żywności Partii Socjaldemokratycznej, Ida Auken.

W Danii na nienaturalnie szybko rosnące i osiągające ogromne rozmiary kurczaki hodowane na mięso mówi się turbokurczaki. Słowo to w zeszłym roku weszło nawet do oficjalnego duńskiego słownika.

Petycja Włochów do UE o zakaz hodowli ras szybko rosnących

Organizacja Animal Equality z Włoch wystąpiła do Parlamentu Europejskiego z petycją wzywającą do zaprzestania hodowli szybko rosnących ras kurczaków. W maju 2023 zebrała się Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego, podczas której wszyscy posłowie do PE, którzy zabrali głos podczas sesji, wyrazili swoje poparcie dla tej inicjatywy.

– Naprawdę cieszę się, że ta petycja powstała i uważam, że należy zapytać Komisję, czy trzeba zmienić prawo lub zgłoszoną praktykę – powiedziała podczas posiedzenia posłanka do Parlamentu Europejskiego Margrete Auken.

Manuela Giacomini tak podsumowała stanowisko Animal Equality –  Nie ma „rozsądnych środków”, które pozwoliłyby państwom członkowskim hodować te rasy bez powodowania ich cierpienia.

Inicjatywa osiągnęła sukces – zdecydowano, że petycja pozostanie otwarta, a Komisja Europejska potwierdziła, że trwają prace nad zaadresowaniem problemu, o czym piszemy poniżej.

Fot. Andrew Skowron

Nadzieja na lepszą ochronę prawną kurczaków

Jesteśmy coraz bliżej lepszej ochrony prawnej zwierząt na poziomie Unii Europejskiej. Trwa przegląd wszystkich unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt hodowlanych w ramach strategii „Od pola do stołu”. Stwierdzono, że przepisy wymagają aktualizacji, tak aby uwzględnić najnowsze dowody naukowe i wzmocnić regulacje w celu zapewnienia wyższego poziomu dobrostanu zwierząt w UE. 

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował na zlecenie Komisji obszerną opinię naukową opartą na badaniach z ostatniej dekady. Jedną z najważniejszych rekomendacji specjalistów okazało się być ograniczenie tempa wzrostu kurczaków.

Z kolei Rada ds. Kontroli Regulacyjnej przy Komisji Europejskiej pozytywnie rozpatrzyła ocenę skutków proponowanych przez Komisję zmian w przepisach. Pozytywna reakcja rady potwierdza, że proponowane zmiany są nie tylko oczekiwane przez obywateli Unii Europejskiej, ale mają także sens ekonomiczny, co jest istotną informacją dla przemysłu.

Co z kurczakami w Polsce?

We wrześniu 2022 odbyło się w Sejmie RP posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Dobrostanu Zwierząt Gospodarskich przy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym omawiany był problem dobrostanu kurczaków. Zaprezentowano wtedy m.in. pismo Głównego Lekarza Weterynarii, w którym stwierdzono:

„Zapewnienie właściwego poziomu dobrostanu kurczętom ras szybko rosnących, z jakimi mamy do czynienia w przypadku kurcząt brojlerów, jest niezwykle trudne. Kurczęta brojlery żyją ok. 42 dni, w tym czasie powiększając swoją masę wielokrotnie, co wpływa na ich behawior oraz możliwości motoryczne. Powyższe powoduje, że nawet nieznaczne zaburzenie warunków panujących w kurniku, ma znaczne konsekwencje dla zdrowia, a tym samym dobrostanu tych zwierząt”.

Było to pierwsze takie posiedzenie, które w całości poświęcono tematowi dobrostanu kurczaków hodowanych na mięso. Pracujemy nad tym, by politycy w Polsce zrozumieli, jak palący jest to problem, oraz nad tym, by na wzór innych krajów Europy rozpoczęli konkretne działania w kierunku poprawy losu kurczaków.

Fot. Andrew Skowron

Pomóż kurczakom

Walczymy o natychmiastowe zaprzestanie okrutnej praktyki, jaką jest hodowanie wynaturzonych i skazanych na cierpienie szybko rosnących ras kurczaków. Prowadzimy w tym celu dialog z supermarketami, restauracjami, producentami żywności, a także politykami i konsumentami. Na mięso hoduje się w Polsce już około 1,5 miliarda kurczaków – te zwierzęta potrzebują naszej pilnej pomocy.

Źródła:

Now the breed of chicken you eat may be banned https://www.vg.no/nyheter/i/pQv236/naa-kan-kyllingrasen-ross-308-bli-forbudt 

Broad majority agree on initiatives to improve animal welfare for broilers https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/bredt-flertal-er-enige-om-initiativer-til-at-forbedre-dyrevelfaerden-for-slagtekyllinger?publisherId=13560469&releaseId=13699822&lang=da 

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego, 24.05.2023 https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-petitions_20230524-1430-COMMITTEE-PETI 

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności Unii Europejskiej, Welfare of broilers on farm https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7788