Supermarket Frisco.pl opublikował raport z postępów wdrażania wyższych norm dobrostanu kurczaków hodowanych na mięso. Uwzględnione zostały takie aspekty jak stosowane rasy, jakość powietrza, dostęp do światła naturalnego czy sposób ogłuszania zwierząt. To pierwszy taki raport w naszym kraju.

Firma Frisco.pl podpisała porozumienie ws. dobrostanu kurczaków brojlerów (European Chicken Commitment) już w 2019 roku, zobowiązując się tym samym do podwyższenia warunków hodowli pozyskiwanych przez nią kurcząt jeszcze przed końcem 2026 roku. Najnowszy raport opublikowany przez Frisco.pl przedstawia dane zebrane od kluczowych dostawców sieci, potwierdzające postęp we wdrażaniu rozwiązań zawartych w ECC:

  • 60% pozyskiwanych kurczaków brojlerów należy do ras cechujących się wyższym poziomem dobrostanu
  • 30% zwierząt ma dostęp do światła o natężeniu min. 50 luksów, w tym światła naturalnego
  • 60% ptaków jest ogłuszane z użyciem obojętnego gazu, systemów wielofazowych lub efektywnego ogłuszania elektrycznego
  • 100% zwierząt ma dostęp do odpowiedniej jakości powietrza
  • 70% dostawców supermarketu zostało poddanych kontroli przestrzegania standardów przez zewnętrzne audyty

Zmiany na lepsze – European Chicken Commitment

Porozumienie ECC obejmuje też kwestie, takie jak zmniejszenie zagęszczenia zwierząt na fermach czy umieszczenie w kurnikach grzęd i podłoży do dziobania. Kurczaki w hodowlach spełniających standardy ECC uzyskają możliwość swobodniejszego poruszania się i wyrażania swoich podstawowych zachowań, na co obecnie nie ma miejsca w typowych fermach przemysłowych.

Frisco.pl wspólnie ze swoimi kontrahentami pracuje nad wdrożeniem tych zmian w ciągu najbliższych kilku lat. Pierwszy opublikowany raport dotyczy około 60% sprzedawanego mięsa z kurczaków – w kolejnym raporcie firma planuje zawrzeć dane od wszystkich dostawców.

Warto również wspomnieć, że Frisco.pl od 2019 roku nie sprzedaje jaj z chowu klatkowego i dokonało tego jako pierwszy supermarket w Polsce. 

We Frisco.pl od lat podejmujemy działania mające na celu poprawę dobrostanu zwierząt hodowlanych, czego najlepszym przykładem jest nasza bliska współpraca ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki. Już w 2019 roku całkowicie wycofaliśmy ze sprzedaży jaja z chowu klatkowego i gorąco zachęcamy do tego kroku wszystkie inne sieci handlowe. – Mówi Jacek Palec Prezes Zarządu Frisco.pl. – Wiemy, że kwestie związane z odpowiedzialną konsumpcją, troską o środowisko naturalne oraz dobrostanem zwierząt są bardzo istotne dla naszych Klientów, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby być rynkowym lider we wprowadzaniu pozytywnych zmian. Wdrożenie w życie wszystkich punktów Porozumienia ECC jest nie lada wyzwaniem, jednak jestem przekonany, że wspólnie z naszymi partnerami handlowymi jesteśmy w stanie to osiągnąć jeszcze przed wyznaczonym w dokumencie 2026 rokiem.

Fot. Andrew Skowron

Przemiany rynku

Już ponad 550 firm z całego świata zobowiązało się do polepszenia warunków, w jakich żyją i umierają kurczaki hodowane na mięso. Każda podpisana i wprowadzona przez firmę polityka dobrostanowa ma wpływ na życie milionów zwierząt – w samej Polsce każdego roku hoduje się ponad 1,1 miliarda kurczaków, których życie trwa zaledwie 6 tygodni. Skala i intensywność hodowli sprawiają, że kurczaki cierpią przez większość swojego życia z powodu ekstremalnie szybkiego wzrostu wycieńczającego ich organizmy oraz złych warunków na fermach.

W dobie rosnącej świadomości konsumentów zmiany na rynku są nieuniknione. Frisco.pl od kilku lat udowadnia, że poważnie traktuje kwestię dobrostanu zwierząt, najpierw wycofując jaja z chowu klatkowego, a teraz raportując postępy wdrażania wyższych norm dobrostanowych dla kurczaków hodowanych na mięso. Wspólnie z organizacjami na całym świecie pracujemy nad tym, by inne sieci handlowe, producenci żywności i restauracje również jak najszybciej poszły tą drogą.