Tworzenie świata wolnego od cierpienia zwierząt nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia darczyńców. Takie wsparcie – w postaci grantu – otrzymaliśmy od Tiny Beam Fund. Pieniądze zostały przeznaczone na stworzenie raportu o wpływie ferm przemysłowych na nasze zdrowie i życie.

O czym jest raport?

Stworzeniem raportu na podstawie dostępnej literatury zajęli się specjaliści z Polski i Ukrainy. Raport dotyka takich zagadnień, jak wpływ emitowanych przez fermy przemysłowe odorów na zdrowie. Jest to problem z jakim zmagają się głównie ludzie mieszkający w pobliżu ferm. Ponadto autorzy pochylają się nad zagadnieniami dotyczącymi ogółu populacji, takimi jak odzwierzęce choroby bakteryjne i wirusowe, jak też coraz bardziej powszechnym problemem antybiotykooporności.

Dlaczego raport jest ważny?

Jednym z najistotniejszych czynników w walce z rozprzestrzenianiem się ferm przemysłowych i skutkami ich działalności jest świadomość społeczna. Zebrane w postaci raportu informacje umożliwią wszystkim zainteresowanym dostęp do aktualnej wiedzy naukowej i wyników badań. 

Kolejnym ważnym celem raportu jest podniesienie rangi problemów związanych z intensywną hodowlą zwierząt wśród osób sprawujących władzę. Te dotyczące ferm przemysłowych muszą być poruszane w mediach, przez polityków i w środowiskach akademickich, dzięki czemu będziemy mogli wprowadzić trwałe zmiany w normach społecznych.

Zaangażowanie naukowców – niezastąpiona pomoc

Niezależne badania naukowe mają znacznie większą wagę od badań przygotowanych we własnym zakresie. Są one lepiej odbierane w mediach, przemyśle i w rządzie, głównie ze względu na swoją obiektywność. Prace naukowe, nawet te niedotyczące bezpośrednio problemów związanych z fermami przemysłowymi, mogą okazać się fundamentalną pomocą dla osób, które stoją na pierwszej linii frontu w walce z przemysłową hodowlą zwierząt.