Sieć sklepów Intermarche w Polsce wciąż nie ma deklaracji wycofania jaj klatkowych z produktów gotowych marki własnej –  rozpoczynamy więc kampanię!

Choć konsumenci unikają jaj pochodzących z chowu klatkowego, to w sytuacji, kiedy jaja są składnikiem innego produktu, mają oni ograniczony dostęp do informacji. Kupując produkty zawierające jaja ryzykujemy, że pochodzą one z chowu klatkowego, który wiąże się z ogromnym cierpieniem zwierząt. Dobra wiadomość jest taka, że wiele sklepów zadeklarowało już odejście z używania jaj klatkowych w produktach gotowych marek własnych. Niestety, wśród nich nie znajduje się sieć sklepów Intermarché.

W tych sklepach są wciąż obecne jaja z chowu klatkowego

W styczniu tego roku opublikowaliśmy “Ranking odpowiedzialnego biznesu 2024. Wycofanie jaj klatkowych z produktów marek własnych przez sieci sklepów”, w którym wskazaliśmy, jakie sieci wciąż nie zadeklarowały publicznie wycofania jaj klatkowych ze swoich produktów. Jedną z takich firm jest sieć sklepów Intermarché.

W 2017 roku Intermarché opublikowało deklarację, że do 2025 roku wycofa ze sprzedaży jaja klatkowe. Za ten ruch sieć Intermarché zasługuje na naszą pochwałę. Jednak rozczarowujący jest brak jasnego stanowiska w sprawie produktów gotowych marki własnej. Dlatego dziś apelujemy do Intermarché o opublikowanie odpowiedniej deklaracji oraz raportowanie procesu odchodzenia od jaj klatkowych w produktach. Podpisz petycję do Intermarché, aby przyłączyć się do apelu i pomóc kurom nioskom.

Od decyzji Intermarché zależy życie milionów kur

Według szacunków Open Wing Alliance, jaja w produktach gotowych marek własnych stanowią 4-11% wszystkich jaj na rynku unijnym. W Polsce działa już prawie 200 sklepów Intermarché. Dlatego działania tej firmy mają ogromne znaczenie dla sytuacji zwierząt. Rezygnacja z jaj klatkowych w produktach gotowych marek własnych Intermarché zmieni los milionów kur niosek.

Oczekujemy konkretnych działań Intermarché

Rozpoczynamy kampanię, aby przekonać sieć Intermarché do podjęcia odpowiedzialnych wobec zwierząt działań. Przyłącz się do naszej kampanii, aby pomóc kurom.