Na pewno wiele razy słyszałaś(-eś), że kury nioski w hodowli klatkowej cierpią. Ale co to właściwie znaczy, jak to określić i czy zdajesz sobie sprawę, jak wielka jest skala ich cierpienia? 

Kiedy kura jest szczęśliwa? 

Aby zwierzęta mogły wieść dobre życie, muszą mieć możliwość zaspokojenia wielu potrzeb. Dotyczy to również kur. Muszą być wolne od pragnienia i głodu, od dyskomfortu, od bólu, uszkodzeń ciała i chorób oraz od strachu i stresu. Niezbędna jest także możliwość realizacji normalnych zachowań.

Hodowla klatkowa nie zapewnia kurom dobrego życia, a problemy z niej wynikające opisaliśmy szerzej w raporcie.

Fot. Andrew Skowron

Brak możliwości realizowania naturalnych zachowań

Zwierzęta udomowione w pewnym stopniu podzielają zachowania swoich dzikich przodków. U kur są to na przykład: budowanie gniazd, siedzenie na grzędzie, kąpiele piaskowe, polowanie na pożywienie, ćwiczenia, odkrywanie otoczenia, trzepotanie skrzydłami czy czyszczenie piór. Niestety hodowla klatkowa nie zapewnia kurom nioskom odpowiednich możliwości ich realizowania. Motywacja do wykonywania niektórych zachowań jest tak silna, że zwierzęta wykonują je bez względu na środowisko, w jakim się aktualnie znajdują. Nawet w ciasnych klatkach kury będą bezradnie próbować wykonywać takie ruchy, jak podczas kąpieli w piasku.

Ubogie środowisko i nuda

Różnorodne środowisko zewnętrzne pozytywnie wpływa na jakość życia zwierząt, na kontakty społeczne i ich zdrowie. I odwrotnie – ubogie, ograniczone środowisko jest niekorzystne. Kiedy kura znajduje się w zbyt mało ciekawym otoczeniu, które nie oferuje takich wyzwań, jakie można znaleźć w środowisku naturalnym, cierpi, jest znudzona i sfrustrowana.

Ścisk w klatkach

Brak miejsca w klatce oznacza także, że zwierzęta są stłoczone razem. Kury nie mogą spokojnie odpoczywać, rozprostować skrzydeł ani odsuwać się od siebie na odpowiednią odległość. Co ciekawe, nawet jeśli fizycznie wykonywanie danych ruchów jest możliwe, kury mogą ich nie wykonywać. Wynika to z tego, że postrzegają otoczenie za zbyt ciasne i czują się niekomfortowo. 

Nienormalne zachowania

Brak możliwości poszukiwania i zdobywania jedzenia może prowadzić do nieprawidłowych zachowań. Kury wydziobują pióra innych kur, co jest dla nich bardzo bolesne i może prowadzić do poważnych ran. Zapewnienie kurom wystarczającej przestrzeni i dostępu do odżywczego pokarmu, wody, gniazd i grzęd może ograniczyć ryzyko wydziobywania piór. Ważne jest również zapewnienie zróżnicowanego środowiska z atrakcyjnymi materiałami do poszukiwania pożywienia.

Choroby i złe zdrowie

Kury spędzają swoje całe życie w ciasnych klatkach w wielkich halach z nieodpowiednim przewietrzaniem, bez dostępu światła słonecznego i świeżego powietrza. Hodowla klatkowa wiąże się ze zbyt dużym stłoczeniem kur na małej powierzchni i brakiem odpowiednich warunków higienicznych. Kury są narażone na wiele chorób zakaźnych i niedoborowych, a nieodpowiednie warunki mogą zwiększać ryzyko zachorowania. Osteoporoza z powodu braku ruchu i nadmiernej produkcji jaj jest kolejnym poważnym problemem u kur niosek hodowanych w klatkach.

Fot. Andrew Skowron

Narażenie na urazy

Klatki dodatkowo są odpowiedzialne za rozmaite urazy głowy, szyi, skrzydeł, pazurów lub innych części ciała. Dodatkowo druciane podłogi mogą powodować zniekształcenia stóp, infekcje i rany. Kury nioski w klatkach są bardziej podatne na przerastanie pazurów ze względu na brak podłoża, które naturalnie sprawiłoby, że pazury byłyby krótkie. Zarośnięte pazury mogą utknąć w drutach klatki, ulec uszkodzeniu i krwawić.

Kury potrzebują odpowiednich warunków

Zwierzęta są z natury przystosowane do regularnego ruchu i będą ponosić konsekwencje fizyczne, jeśli nie będą miały swobody. Kury powinny być zdrowe, a w przypadku wystąpienia choroby – leczone. Muszą mieć możliwość swobodnego poruszania się bez ryzyka zranienia, tak jak było, zanim zaczęto wykorzystywać kury nioski do granic wytrzymałości fizycznej i traktować jak „maszynki do produkcji jaj”.

Twoje wybory a los kur niosek

Większość jajek w Polsce jest oznaczona numerem „3”, czyli pochodzi z hodowli klatkowej, co oznacza, że miliardy kur cierpią. W chowie klatkowym kury nie mogą mieć zapewnionej odpowiedniej jakości życia, zdrowia i możliwości realizowania wielu niezbędnych zachowań.

Życie kur nie musi tak wyglądać! Jeśli jesteś przeciwko hodowli klatkowej kur niosek, podpisz deklarację niekupowania jaj „trójek” Wspólny głos trudniej jest ignorować. To właśnie dzięki Tobie możemy skuteczniej przekonywać sieci sklepów i firmy do wycofywania jaj pochodzących z chowu klatkowego. 

źródła: