W kwestii zakazu hodowli zwierząt na futra panuje ponadpartyjna zgoda. Takie głosy powtarzały się podczas spotkania pod hasłem Wyzwania polskiej polityki lepsza ochrona zwierząt.

W konferencji, zainicjowanej przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki, wzięli udział członkowie czołowych komitetów wyborczych. Wszyscy zobowiązali się do podejmowania i wspierania działań mających na celu ochronę praw zwierząt.
Społeczna niechęć wobec ferm futrzarskich staje się coraz bardziej widoczna. Zgodnie z wynikami badań Instytutu Badań Opinii Społecznej Homo Homini aż 66% Polaków sprzeciwia się hodowli zwierząt na futra. Jeszcze więcej, bo aż 70%, chciałoby, żeby temat ten został podjęty przez polityków.

Przeczytaj także: Pracownicy fermy norek

 Idea zakazu hodowli zwierząt na futra zyskała też szerokie poparcie w Internecie. Przygotowany przez Otwarte Klatki apel w obronie praw zwierząt poparło prawie 23500 osób. 

Zebrane do tej pory podpisy przekazaliśmy wczoraj przedstawicielom komitetów wyborczych, spośród których 25 października będziemy wybierać kandydatów do Sejmu i Senatu.
Komitety reprezentowali: Agnieszka Pomaska (Platforma Obywatelska), Małgorzata Tracz (Partia Zieloni, Zjednoczona Lewica), Katarzyna Piekarska (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Zjednoczona Lewica), Joanna Staniszkis (Nowoczesna), Marek Suski (Prawo i Sprawiedliwość), Jakub Bazylak (Razem) oraz Jacek Najder (Biało-Czerwoni), dzięki któremu możliwe było zorganizowanie tej konferencji.

Pełen zapis konferencji dostępny jest pod adresem http://bit.ly/videosejm

A tak nasza wizyta wypadła okiem Vege Obiektywu:

08.10.2015