Mamy prawdziwy powód do radości.
Nasza kampania “Jak One To Znoszą?”, której celem jest poprawa warunków, w jakich żyją i są hodowane kury nioski w Polsce, została doceniona. 
Na gali Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatorka kampanii i nasza koleżanka Marta Cendrowicz otrzymała statuetkę wyróżniającą w kategorii “Ludzie, którzy zmieniają biznes”.
Marta od kilku lat działa w Otwartych Klatkach na rzecz poprawy życia kur niosek. Dzięki niej nawiązaliśmy pierwsze kontakty z firmami i przekonaliśmy je do rezygnacji z używania jaj z chowu klatkowego. Nagrodę w imieniu Marty odebrała prezeska Otwartych Klatek, Dobrusia Gogłoza.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to organizacja silnie wspierająca politykę CSR (Corporate Social Responsibility – Społeczną Odpowiedzialność Biznesu) w Polsce. Inspiruje biznes do podejmowania etycznych decyzji w duchu zrównoważonego rozwoju oraz łączy i wspiera ludzi, zmieniających go w tym kierunku.

To wyróżnienie jest inspiracją dla całego zespołu kampanii “Jak One To Znoszą?”, ponieważ utwierdza nas w przekonaniu, że praca którą wykonujemy dla zwierząt niesie realne zmiany. Dzięki nam, te firmy już teraz zadeklarowały, że zrezygnują z używania i sprzedaży jaj klatkowych. 

Chcesz nam pomóc?