Różnorodność to termin odnoszący się do zróżnicowania osób tworzących daną firmę i organizację pod względem wielu aspektów takich jak płeć, wiek, wykształcenie i zawód. Postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda struktura Otwartych Klatek i zbadać różnorodność organizacji, by szczegółowo odpowiedzieć sobie na pytanie: Kto tworzy Otwarte Klatki?

Czym jest różnorodność?

Różnorodność (ang. Diversity) – termin, który w kontekście odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) odnosi się do różnorodności osób zatrudnionych. Odmienność może dotyczyć takich przesłanek jak: płeć, przynależność rasowa, przynależność narodowa i etniczna, religia, wyznanie i wiele innych aspektów.

Współcześnie firmy kładą coraz większy nacisk na wyrównywanie szans rozwoju i zatrudnienia, czyli różnorodność w miejscu pracy. Przedsiębiorstwa wprowadzają programy takie jak zarządzanie różnorodnością, których głównym celem jest wyrównanie szans w miejscu pracy oraz współgranie zespołu w jego różnorodności. Aby móc je wprowadzić w Otwartych Klatkach niezbędne było zebranie danych odnośnie wolontariuszy.

Dlaczego różnorodność jest ważna dla zespołu?

Różnorodność jest związana także z jeszcze jednym aspektem zespołu, czyli jego efektywnością. Wiele badań wskazuje na to, że zespoły, które są bardziej zróżnicowane pracują lepiej, wydajniej i są bardziej kreatywne. W związku z tym, że chcemy działać dla zwierząt jak najbardziej efektywnie zależy nam na tym, by rozwijać różnorodność w naszej organizacji, bo osoby zróżnicowane pod kątem wieku, wykształcenia, płci, poglądów, czy nawet diety, mają zupełnie odmienny punkt widzenia na dany problem, niż grupa, która będzie bardzo jednolita. Chcemy stworzyć zmianę społeczną, dlatego nasza organizacja powinna odzwierciedlać także tę różnorodność, jaką mamy w społeczeństwie.

Ogólne informacje dotyczące badania diveristy

W czerwcu 2019 przeprowadziliśmy ankietę skierowaną do osób działających w Otwartych Klatkach zadając w niej 14 pytań związanych z różnymi aspektami diversity, takimi jak płeć, narodowość, poglądy polityczne, rodzaj diety, miejsce zamieszkania, wykształcenie i inne. W ankiecie wzięło udział 242 osoby działające w Otwartych Klatkach.

Płeć, wiek, czyli podstawowe dane związane z różnorodnością

Zdecydowaną większość osób działających w Otwartych Klatkach stanowią kobiety – 80%. 17,4% to mężczyźni. Pozostałe 2,6% osób nie utożsamia się z żadną z powyższych, lub nie chciała udzielić odpowiedzi na to pytanie. Można powiedzieć, że Otwarte Klatki pod tym względem wpisują się w ogólnie panujący trend – w zdecydowanej większości organizacji pozarządowych przeważają kobiety. Mając na uwadze powyższe dane najważniejszą dla nas kwestią jest to, żeby to odzwierciedlenie przejawiało się także na wyższych szczeblach organizacji – przede wszystkim w naszym zarządzie, wśród osób pracujących, a także wśród osób koordynujących kampanie, grupy lokalne, czy grupy zadaniowe.

Jeśli chodzi o zróżnicowanie wiekowe w organizacji przede wszystkim przeważają osoby młode – uczące się w liceum (20%), będące na studiach (49%). Kolejną liczną grupą wiekową jest grupa obejmująca osoby w wieku 27-35 lat, która stanowi 23% całości naszego zespołu. W naszym zespole znajduje się także 4% osób w wieku 36-40, oraz 41-50 lat. Daje nam to informację zwrotną dotyczącą tego, że w Otwartych Klatkach działa sporo osób młodych, będących przed, lub na początku swojej kariery zawodowej. Dlatego staramy się dawać im możliwości rozwoju w postaci dostępności do różnego rodzaju kursów, webinarów oraz szkoleń.

Wykształcenie

Dość zróżnicowanie w naszej organizacji przedstawia się kwestia wykształcenia oraz wykonywanego zawodu. W pytaniu o wykształcenie,lub wykonywany zawód otrzymaliśmy bardzo wiele specjalizacji, które staraliśmy się pogrupować według kategorii. Samych kategorii wyszło aż 24. W związku z tym przedstawiamy listę najczęściej pojawiających  się odpowiedzi: 

 • uczę się- 23,9%
 • IT-11,4%
 • grafika, film, sztuki wizualne- 7,8%
 • dietetyka, medycyna- 7,4%
 • marketing – 5,9%
 • weterynaria, zootechnika, behawiorystka – 5,5%
 • prawo, administracja – 4,4%
 • psychologia, psychoterapia-3,8%
 • nauczyciel, pedagogika, resocjalizacja – 3,8%
 • NGO- 3,8%
 • gastronomia- 2,9%
 • bankowość ubezpieczenia – 2,9%
 • energetyka, budownictwo- 2,9%
 • tłumaczenia – 2,5%
 • chemia, biologia, biotechnologia – 2,1%
 • nauki humanistyczne – 2,1%

Zróżnicowanie dotyczące wykształcenia i wykonywania zawodu jest dla nas bardzo ważne, jeśli chodzi o nasze działanie na rzecz zwierząt. Przede wszystkim pozwala nam to czerpać z różnych dyscyplin i specjalizacji w poszczególnych działaniach, co niejednokrotnie jest bardzo pomocne w pracy nad określonym projektem. 

Inne ciekawostki związane z różnorodnością Otwartych Klatek:

 • W Otwartych Klatkach działa 24% osób identyfikujących siebie jako osoby LGBT+ – bardzo cieszymy się, że nasza organizacja jest otwarta i tolerancyjna i każdy czuje się tu dobrze w tym co robi w Otwartych Klatkach na rzecz zwierząt, zależy nam by Otwarte Klatki były miejscem, gdzie każdy bez względu na orientację seksualną, wyznanie, czy narodowość czuł się swobodnie, a każda działająca osoba była tolerancyjna wobec różnic.
 • 5% osób działających w naszej organizacji identyfikuje się z więcej niż 1 narodowością (tutaj w parze z Polską wymieniane były takie narodowości jak Żydowska, Amerykańska, Szwedzka, Niemiecka, Francuska, a nawet Marokańska)
 • 67,2% osób działających w Otwartych Klatkach jest na diecie roślinnej, poza nimi mamy osoby na diecie wegetariańskiej i również osoby redukujące spożycie mięsa i produktów odzwierzęcych – każda osoba chcąca działać na rzecz zwierząt jest w naszej organizacji mile widziana, nie chcemy i nigdy nie chcieliśmy ograniczać się tylko i wyłącznie do osób na diecie roślinnej, każda osoba, która ogranicza spożywanie mięsa i produktów odzwierzęcych jest dla nas bardzo cenna ze względu na to, że nie zamykamy się na bardzo konkretnej i jednorodnej grupie. Uważamy, że walka o prawa zwierząt jest problemem społecznym, w związku z tym każdy ma równe prawo do aktywnego działania przeciw tej krzywdzie. Chcemy, żeby rosła świadomość, że problem praw zwierząt nie jest kwestią moralną tylko i wyłącznie osób na diecie roślinnej, lecz problemem nas wszystkich.
 • Spora część naszych wolontariuszy za główne obszary działań określa działania kampanijne, a także fundraising – czyli zbiórki benefitowe na rzecz zwierząt, oraz streetwork, czyli akcje uliczne
 • Średni czas jaki nasi aktywiści poświęcają tygodniowo na działanie w Otwartych Klatkach to 6 godzin, rozpiętość była dość duża (od 40 do 1-2), najczęściej pojawiającą się odpowiedzią były 4 godziny

  Chcesz działać w Otwartych Klatkach? Zapraszamy! Jesteś zawsze mile widziany/a!