Marka Lubella zakończyła właśnie proces rezygnacji z jajek z chowu klatkowego, które do tej pory stosowała w swoich produktach. Zmiana ta została wprowadzona znacznie wcześniej niż pierwotnie zakładano! Obecnie firma wykorzystuje do swoich cztero- i pięciojajecznych makaronów jaja z wolnego wybiegu.

Jaja  z wolnego wybiegu
fot. Jason Leung (unsplash.com)

Lubella, czyli jeden z największych producentów makaronów i produktów zbożowych w Polsce, w 2018 roku zadeklarowała rezygnację z jajek z chowu klatkowego. Początkowo zakładano, że jaja „trójki” zostaną wycofane do 2025 – proces ten udało się jednak przyspieszyć aż o 3 lata. Obecnie w wytwarzanych przez firmę produktach znajdują się wyłącznie jajka z wolnego wybiegu.

Co myślą Polacy o chowie klatkowym?

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w lutym 2020 przez Centrum Badawczo-Rozwojowe „BioStat”, aż 82% ankietowanych uznało, że chów klatkowy nie zapewnia kurom nioskom odpowiednich warunków do życia. Co więcej, według Centrum Badania Opinii Społecznej, nasi rodacy zwracają też coraz większą uwagę na to, z jakiego typu chowu pochodzą kupowane przez nich jaja. W 2018 roku 35% ankietowanych przyznało, że właśnie to kryterium jest dla nich najistotniejsze – świadomość społeczna wzrosła więc trzykrotnie od roku 2006, kiedy zadeklarowało to tylko 13% respondentów. Realizując swój cel z takim wyprzedzeniem, Lubella udowodniła, jak ważne są dla niej potrzeby klientów oraz poprawa dobrostanu kur.

Chów klatkowy
Kury w chowie klatkowym; fot. Andrew Skowron

– Chcąc dać wyraźny znak, że oczekiwania konsumentów są dla nas ważne, podjęliśmy decyzję o rezygnacji przez Lubellę z wykorzystania jaj z chowu klatkowego. Zmiana tych produktów to element naszych działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasza decyzja podyktowana jest potrzebami Polaków poszukujących żywności wytworzonej z naturalnych składników najwyższej jakości, która nawiązuje do tradycyjnych smaków z dzieciństwa – mówi Dorota Liszka, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej.

Popieramy działania Lubelli

Wprowadzone przez Lubellę zmiany zostały ciepło przyjęte przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki, które od 2016 roku prowadzi kampanię na rzecz kur niosek Jak one to znoszą?. W ramach kampanii podkreśla się zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków oraz że troska o ich dobrostan stanowi niezbędny element odpowiedzialności społecznej biznesu.

kury wolny wybieg
Kury na wolnym wybiegu; fot. Olivier Mary (unsplash.com)

– Chów na wolnym wybiegu, z którego pochodzą jaja używane w produkcji przez markę Lubella, zapewnia kurom możliwość przebywania na świeżym powietrzu i – co najważniejsze – realizacji bardzo ważnych dla ich dobrostanu potrzeb gatunkowych – mówi Maria Madej, menadżerka ds. relacji biznesowych w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki.

Podjęta przez Lubellę decyzja wpłynie pozytywnie zarówno na kształtowanie świadomości konsumentów, jak i promocję dobrych praktyk w biznesie, co jest wspólnym celem marki oraz Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

Autorka tekstu: Kinga Zawada