Sieć hurtowni Makro ogłosiła 2 grudnia 2021, że na początku przyszłego roku całkowicie wycofa ze sprzedaży jaja “trójki”. To znacznie wcześniej niż pierwotnie zakładano!

Makro to pierwsza sieć hurtowa w Polsce, która zadeklarowała chęć przyjęcia polityki dobrostanu kur. W 2017 r., po rozmowach ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki, sieć podjęła decyzję o wycofaniu ze sprzedaży w swoich marketach jaj z chowu klatkowego. Decyzja ta dotyczyła wszystkich dostępnych w ofercie jaj świeżych, również własnej marki.

Makro bez jajek “trójek”

„Nasze wstępne deklaracje zakładały całkowite wycofanie się Makro ze sprzedaży jaj klatkowych w 2025. Postanowiliśmy jednak podjąć inicjatywę 3 lata przed wyznaczoną datą” – mówi Herve Streifer, Dyrektor Pionu Handlowego, Aktywacji Klienta i Brandingu.

Zaznacza, że decyzja ta wynika przede wszystkim z szacunku, jaki firma żywi do zwierząt hodowlanych. Jest to również część realizowanej przez Makro polityki corporate responsibility. Sprowadza się ona przede wszystkim do troski o planetę, dbałość o jej bioróżnorodność i środowisko.

Wycofanie jaj „trójek” aż o 3 lata wcześniej pokazuje również, jak ważne jest dla firmy zdanie konsumentów oraz poprawa dobrostanu kur. Już od stycznia 2022 r. w ofercie Makro dostępne będą tylko jaja z hodowli ekologicznych, ściółkowych oraz z wolnego wybiegu. Otwarte Klatki uznają to za „godne pochwały osiągnięcie”.

Cierpieniu mówimy stanowcze NIE!

Według badań przeprowadzonych przez Biostat w lutym 2020 r. aż 82% ankietowanych Polaków uważa, że chów klatkowy nie zapewnia kurom nioskom odpowiednich warunków do życia.

Ludzie coraz częściej dostrzegają cierpienie zwierząt hodowlanych i nie godzą się na ich okrutny los. Warto zaznaczyć, że już w 2017 roku aż 78% konsumentów popierało pomysł zaniechania chowu klatkowego. Odpowiedzialne społecznie firmy, takie jak Makro, wychodzą więc naprzeciw potrzebom swoich klientów, wycofując jaja „trójki” ze sprzedaży.

Coraz więcej deklaracji

Do tej pory w Naszym kraju aż 150 firm zadeklarowało wycofanie jaj pochodzących z chowu klatkowego. Jest to tendencja stale rosnąca i obecna na polskim rynku już od kilku lat.

Pełną listę działających w Polsce firm, które wycofują jaja „trójki”, znajdziecie na stronie: http://www.politykadobrostanu.pl.