Dziękujemy za Wasze zaangażowanie! Największa sieć hotelarska na świecie, Marriott International, wycofuje jajka pochodzące z chowu klatkowego we wszystkich swoich placówkach. Decyzja Marriott została opublikowana po trwającej niecałe dwa dni globalnej kampanii 59 organizacji prozwierzęcych, w tym Otwartych Klatek.Największa sieć hoteli na świecie zobowiązała się, że tzw. jajka „trójki” przestaną być używane przez wszystkie 30 marek hoteli należących do Marriott International, nie później niż w 2025 roku. W oficjalnym oświadczeniu firma informuje, że jajka świeże, proszek jajeczny, masa jajeczna i jajka będące składnikiem gotowych produktów zostaną zastąpione jajkami pochodzącymi z hodowli bezklatkowej. Decyzja dotyczy wszystkich hoteli – zarządzanych bezpośrednio przez Marriott Int. jak i tych działających na zasadach franczyzy. Deklaracja dotyczy zatem 6700 hoteli na całym świecie.

Protesty na całym świecie

Decyzja o publikacji zobowiązania nastąpiła po trwającej niespełna dwie doby globalnej kampanii organizacji prozwierzęcych z całego świata.
W środę 5. grudnia, blisko 60 organizacji z 55 krajów rozpoczęło przełomową kampanię przeciwko hotelarskiemu gigantowi. Aktywiści domagali się, by Marriott International dotrzymał swojej obietnicy i zrezygnował z wykorzystywania jaj klatkowych we wszystkich swoich placówkach, na całym świecie.
Warto przypomnieć, że Marriott już w 2013 roku wydał oficjalne oświadczenie o całkowitej rezygnacji z jaj klatkowych do końca 2015 roku. Niestety, pomimo faktu, że wycofywanie się ze wspierania hodowli klatkowej jest obecnie ogólnie przyjętym standardem jakości, Marriott nie wywiązał się ze swojej obietnicy.
Aby podobna sytuacja nie miała miejsca, tym razem gigant zobowiązał się również do informowania konsumentów o postępach w procesie wycofywania jaj z chowu klatkowego w  publikowanych co roku raportach. Oświadczenie firmy oraz raporty zostaną również przetłumaczone i opublikowane we wszystkich krajach, w których operuje Marriott.

fot: Andrew Skowron

Tak przełomowe zmiany są możliwe dzięki Wam

Cieszy nas szybka decyzja zarządu Marriott International, ale jesteśmy pewni, że jej podjęcie zajęłoby dużo więcej czasu gdyby nie zaangażowanie organizacji i wspierających je osób z całego świata. Dziękujemy Wam, że reagujecie w takich sytuacjach i zmieniacie los zwierząt!

Zostań Obrońcą Zwierząt