Przez miniony rok prowadziliśmy aktywnie kampanię #StopTheTrucks, której celem jest zakończenie długodystansowego transportu zwierząt.


W wyniku działań prowadzonych jednocześnie przez organizacje członkowskie koalicji Eurogroup for Animals udało się  łącznie zebrać ponad milion podpisów pod petycją!
Kampania #StopTheTrucks rozpoczęła się w 2016 r. Bezpośrednim impulsem do jej zainicjowania były wyniki ankiety Eurobarometru, które pokazały, że 94% obywateli Unii Europejskiej uważa, że dobrostan zwierząt hodowlanych jest istotny.
Tymczasem każdego roku miliony kur, cieląt, świń, owiec, kóz i koni jest transportowanych na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami. Zwierzęta często przemierzają tysiące kilometrów i spędzają w ciężarówkach kilka dni. Nim dotrą do celu, są skrajnie wykończone, odwodnione, mają liczne obrażenia. Niektóre z nich umierają już w trakcie transportu.

Pomimo dużego wsparcia społecznego i dowodów naukowych dotyczących potrzeb gatunkowych zwierząt, prawo mające chronić zwierzęta w transporcie nie zostało zmienione.
Kampania #StopTheTrucks, która wzywa członków Komisji Europejskiej do ograniczenia, a w konsekwencji wyeliminowania długodystansowego transportu żywych zwierząt, wskazała ogrom mankamentów obecnych przepisów prawnych regulujących ten transport. Inicjatywa daje jasny sygnał europosłom i europosłankom, że jedyną drogą do polepszenia dobrostanu transportowanych zwierząt jest ukrócenie długodystansowego przewozu.

W marcu 2017 r. europosłowie wystosowali oficjalny apel do Parlamentu Europejskiego z prośbą o zbadanie nielegalnego, okrutnego i nieludzkiego transportu żywych zwierząt. Była to reakcja polityków na publikację śledztwa w ramach #StopTheTrucks naświetlającego skrajne nadużycia prawa europejskiego i międzynarodowych umów regulujących transport (oraz ubój) zwierząt z Unii Europejskiej do Turcji, na Bliski Wschód i do Afryki Północnej. Materiał śledczy pokazał, że urzędnicy europejscy zupełnie nie kontrolują transportu, zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami.

Apel europosłów jest pierwszym krokiem, który powinien rozpocząć zmiany. W tym roku Eurogroup for Animals złoży podpisy zebrane podczas kampanii #StopTheTrucks Komisji Europejskiej. Będzie to kolejny krok ponaglający do podjęcia konkretnych działań, które zakończą długodystansowy transport żywych zwierząt w Unii Europejskiej.

W Polsce działania na rzecz zakazu transportu długodystansowego realizowały Otwarte Klatki. W ramach kampanii #StopTheTrucks w 2016 i 2017 r. zorganizowaliśmy kilkanaście akcji ulicznych w różnych miastach, podczas których informowaliśmy przechodniów o warunkach, w jakich transportowane są zwierzęta i zachęcaliśmy do składania podpisów pod listem do polskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dziękujemy wszystkim z Was, którzy uczestniczyli w happeningach, pomagali nam zbierać podpisy online, a nawet przysyłali wypełnione papierowe petycje! Liczymy na to, że nasze wspólne starania zostaną wzięte pod uwagę przez europosłów i doprowadzą do rewizji, a ostatecznie weryfikacji prawa mającego chronić zwierzęta w transporcie.

Chcesz przeczytać więcej? Zobacz Szokujące śledztwo- żywe zwierzęta w transporcie oraz Współczucie nie jest przestępstwem.