Na co Otwarte Klatki wydają pieniądze? Jakie są nasze potrzeby, co robimy z powierzonymi środkami? By odpowiedzieć na te pytania stworzyliśmy podsumowanie naszych wydatków z 2017 roku. Zdajemy sobie sprawę, że oficjalne i publicznie dostępne sprawozdania finansowe są mało przejrzyste, dlatego przygotowaliśmy informacje w czytelnej formie.

Dlaczego chcemy dokładnie pokazywać nasze wydatki?

Naszą najważniejszą bronią w walce o zwierzęta jest zaufanie jakie otrzymujemy od tysięcy ludzi.
To dzięki Wam możemy działać. Dzięki Waszej pomocy przetrwaliśmy pozwy hodowców (które wygraliśmy), wytoczone nam za pokazywanie zdjęć okrucieństwa wobec zwierząt na fermach. To dzięki Wam mamy środki na przeprowadzanie śledztw i interwencji na fermach. To dzięki Wam możemy sięgać za wysokie mury ferm, by obnażać okrucieństwo hodowli przemysłowych. I to dzięki Wam udało nam się namówić kilkadziesiąt firm do zrezygnowania ze sprzedawania futer, czy jajek klatkowych. Na dodatek już ponad 800 osób dołączyło do naszego stowarzyszenia jako członkinie i członkowie wspierający.

Wasze zaufanie to powód, dla którego chcemy mówić jak najwięcej, o tym co się dzieje w Otwartych Klatkach. Przygotowaliśmy plan na osiągnięcie jak największej transparentności, o którym pisaliśmy tutaj.

Poza tym, zdajemy sobie sprawę, że publicznie dostępne dokumenty, które sporządzamy na potrzeby urzędów nie są czytelne. Nie mówią też o naszych decyzjach, tak dużo, jak byśmy sobie tego życzyli. Postanowiliśmy więc co roku publikować czytelne wykresy o naszych finansach.

Na co Otwarte Klatki wydają pieniądze? Rok 2017

Na co Otwarte Klatki wydają pieniądze

Co oznaczają podane kategorie?

Zarządzanie organizacją oraz administracja – 7,1%

W tę kategorię wpadają wszystkie opłaty administracyjne, księgowość, koszty banku, opłaty biurowe, czy serwerów. Także opłaty związane z funkcjonowaniem stowarzyszenia, jak koszty zebrań walnych. Staramy się jak najbardziej zmniejszać wydatki administracyjne, by jak najwięcej przeznaczać na nasze kampanie.

Rozwój i pozyskiwanie funduszy – 9,3%

Fundusze, które przeznaczamy na zapewnienie rozwoju i utrzymania działania Otwartych Klatek. Gdy prowadzimy zbiórki crowdfundingowe na billboardy, czy staramy się pozyskiwać fundusze z takich źródeł, jak granty, to zaliczamy je do tej kategorii.

Pomoc lokalnym społecznościom w walce z ekspansją ferm przemysłowych – 2,13%

Od kilku lat mocno wspieramy lokalne społeczności w walce z ekspansją ogromnych ferm, w których masowo hodowane są zwierzęta. Większość mieszkańców wsi i małych miejscowości nie chce żyć w smrodzie i zanieczyszczeniach ferm.
Pomagamy przeciwstawiać się ogromnym firmom, opisywać problem politykom, a nawet zabierać głos w Parlamencie Europejskim. Wielkie koncerny, które chcą otwierać hodowle przemysłowe muszą liczyć się z głosem sprzeciwu Polaków.
Protest przeciwko fermie norek Fermom Norek

Komunikacja – 9,33%

Uważamy, że społeczeństwo ma prawo do pełnej wiedzy na temat warunków, w jakich żyją zwierzęta. Ta kategoria to wydatki, które ponosimy gdy tworzymy treści dla dziennikarzy, przygotowujemy do publikacji nasze materiały z ferm, czy realizujemy medialną kampanię o okrucieństwie wobec zwierząt.

Reklama na autobusach - odeślimy futro do historii

Jedna z kampanii przeciwko zabijaniu zwierząt na futro, ufundowana z kampanii crowdfundingowej.

Edukacja konsumencka – 2,27%

Częścią naszej misji jest edukacja promującą pozytywne postawy wobec zwierząt. Zachęcamy ludzi do ograniczenia spożywania produktów odzwierzęcych i mówimy czemu to ważne oraz jakich produktów unikać.

Zmiany korporacyjne – 9,68%

Przekonywanie firm do wdrażania polityki, która jest przyjazna dla zwierząt to ogromna nadzieja dla zwierząt. To dzięki tym działaniom udało nam się przekonać największe firmy w Polsce do wycofania się z używania jajek klatkowych, futer i innych okrutnych praktyk.
Kampanie skierowane na zmiany polityki firm

Budowanie ruchu ochrony zwierząt – 11,22%

Budujemy mocny ruch ochrony zwierząt w Polsce. Uważamy, że jest to kluczowe, by temat zaistniał w przestrzeni publicznej. Naszymi głównymi wydatkami w tej kategorii są szkolenia aktywistów, organizowanie konferencji, pomaganie grupom wolontariuszy oraz współpraca z polskimi naukowcami.

Instytucjonalna redukcja spożycia mięsa – 1,64%

Wiemy, że dzięki redukcji spożycia mięsa możemy zmniejszyć problem hodowli przemysłowej. Dzięki naszym kampaniom, jak RoślinnieJemy, staramy się wprowadzać produkty roślinne do instytucji i dokonywać systemowej zmiany naszych nawyków odżywiania.

Wsparcie zagraniczne – 11,06%

Cierpienie zwierząt nie ma granic. Mimo to w krajach na wschodzie Europy wiele grup ma problemy z działaniem oraz pomaganiem zwierzętom przez brak funduszy i wiedzy. Pomimo, że Polska nie jest najzamożniejszym krajem, wiemy, że tylko dzięki przekazywaniu części środków do mniej bogatych krajów możemy przyspieszyć poprawę ochrony zwierząt. Obecnie wiele środków przekazujemy Ukrainie, w której zaczęliśmy działać.

Śledztwa i interwencje na fermach – 20.31%

Jedną z najważniejszych ról jaką pełnimy jest pokazywanie prawdy o cierpieniu zwierząt na fermach przemysłowych. Dzięki ukrytym kamerom i aktywistom śledczym dokumentujemy w jakich warunkach żyją zwierzęta i jak się je traktuje. Tam gdzie się da – interweniujemy i staramy się je ratować z ferm. Dzięki naszym śledztwom Polacy mogą dowiedzieć się czemu to, co robimy, jest ważne, a zwierzęta zasługują na naszą pomoc. To właśnie śledztwa są tym, na co Otwarte Klatki wydają pieniądze w przeważającej części.

Śledztwo Otwartych Klatek na fermie norek

Nasze śledztwo z fermy norek opublikowane na pierwszej stronie Gazety Wyborczej

Zmiany prawne i systemowe – 15,92%

Nie możemy działać i mówić o problemach i cierpieniu zwierząt bez propozycji ich naprawy. Tylko działania, które rozwiązują przyczynę problemu mają prawdziwy sens. Ta kategoria wydatków dotyczy właśnie takich prób. Wliczamy w nią m.in. propozycje zmian prawnych, spotkania z politykami, konferencje prawne i inne działania na rzecz polepszenia prawnej ochrony zwierząt.

Badania – 0,05%

Do tej kategorii wliczamy badania naszej skuteczności. Staramy się współpracować z polskimi ośrodkami naukowymi, by sprawdzać, czy to co robimy jest skuteczne.

Konferencja w Sejmie

Konferencja w Sejmie

Ile łącznie wydaliśmy w 2017 roku?

Według wstępnych szacunków w 2017 roku nasz budżet wyniósł około 680 000 zł. Jesteśmy w trakcie przygotowywania oficjalnego i publicznego podsumowania finansowego. Przewidujemy, że z powodów księgowych ta kwota będzie się tylko nieznacznie różnić.

Czy to pomaga zwierzętom?

Za naszą skuteczność w walce o zwierzęta zostaliśmy nagrodzeni tytułem “Standout Charity” przez organizację Animal Charity Evaluators. Według ich wyliczeń (tutaj podgląd), każda złotówka przekazana na Stowarzyszenie Otwarte Klatki, może uratować nawet do 14 zwierząt! To ogromna liczba, za bardzo małą kwotę wsparcia.

Otwarte Klatki i wydatki w 2018 roku?

Rok 2017 był dla nas bardzo dynamicznym okresem gwałtownego rozwoju. W 2018 planujemy zwiększyć wydatki na działania związane z tymi akcjami, które mają największy wpływ na ratowanie zwierząt. Na pewno będziemy starali się przeznaczać nadal bardzo dużo środków na śledztwa i dokumentowanie warunków w jakich żyją zwierzęta. Zamierzamy też gwałtownie zwiększyć wydatki na przekonywanie firm do dokonywania etycznych zmian w swoich politykach i uwzględnianie w nich dobrostanu zwierząt. Uważamy, że każda wydana złotówka w tym kierunku to ważny krok w walce z cierpieniem zwierząt i na pewno będziemy starać się zwiększać wydatki na ten obszar.
Mamy nadzieję, że wiedza na temat tego, na co Otwarte Klatki wydają pieniądze pomoże lepiej zrozumieć wszystkim zainteresowanym osobom nasz sposób myślenia o walce o zwierzęta.

Czy pomożesz nam robić jeszcze więcej?

Mocno zachęcamy do zostania członkiem Klubu Otwartych Klatek. Twoje regularne wsparcie pomoże nam jeszcze skuteczniej działać dla zwierząt.