W maju br. największa polska franczyzowa sieć pizzerii, Da Grasso, zadeklarowała wycofanie jaj z chowu klatkowego ze swoich potraw. Jako pierwsza w Polsce podjęła krok w stronę bardziej przyjaznego zwierzętom biznesu i wyznaczyła trend innym tego typu lokalom. Politykę dobrostanu kur niosek przyjęły następnie także Telepizza, Dominium oraz Pizzeria Presto.

Etyczny biznes

Da Grasso, największa sieć pizzerii w Polsce, wydała oświadczenie o całkowitym wycofaniu produktów jajecznych pochodzących z chowu klatkowego ze swoich produktów do 2025 roku. Decyzja firmy, jak można przeczytać w oświadczeniu, podyktowana jest względami etycznymi i dobrem zwierząt, które hodowane są w skandalicznych warunkach.

Kwestię dobrostanu kur niosek w swojej polityce uwzględniły także niedawno tak duże sieci jak Telepizza, Dominium oraz Pizzeria Presto. Deklarując wycofanie jajek z chowu klatkowego potwierdziły swoje zaangażowanie w tworzenie bardziej przyjaznego zwierzętom rynku i dały się poznać jako odpowiedzialne społecznie firmy, które słuchają klientów.

Świadome społeczeństwo

Firmy wycofujące jajka i produkty jajeczne z hodowli klatkowej podkreślają, że duży wpływ na ich decyzję miały oczekiwania klientów. Konsumenci są coraz bardziej świadomi warunków, w jakich przetrzymywane są kury w systemie klatkowym i nie chcą tego systemu wspierać. Coraz więcej Polaków wykluczyło jaja “trójki” ze swojej diety, a także zdało sobie sprawę ze znaczenia, jakie dla losu kur ma korzystanie z bardziej etycznych alternatyw przez ogromne spółki i korporacje. Dlatego domagają się od firm informacji o pochodzeniu jaj, doceniając te, które zdecydowały się podjąć ważny temat dobrostanu zwierząt.
Świadomość polskiego społeczeństwa na temat warunków, w jakich przetrzymywane są kury w systemie klatkowym rośnie. Wg badań Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadzonych w lutym 2018 roku, aż 82,4% respondentów uważa, że chów klatkowy kur nie zapewnia im odpowiednich warunków.
Kierunek ten jest widoczny na całym świecie – w Wielkiej Brytanii jaja z wolnego wybiegu stanowią już połowę rynku, a w Austrii wprowadzono prawny zakaz hodowania kur niosek w klatkach. Nie ma wątpliwości, że decyzje wielkich koncernów takich jak Unilever, Ferrero czy McDonald’s miały, obok żądania konsumentów, niebagatelny wpływ na zmiany legislacyjne.


Przyszłość bez hodowli klatkowej?

Już ponad 60 firm w Polsce i ponad 400 na świecie ogłosiło, że w przeciągu kilku lat wycofają jajka pochodzące z najbardziej okrutnej formy chowu, jaką jest hodowla klatkowa. Kolejne bezcenne dla poprawy losu kur deklaracje są efektem stanowczej postawy konsumentów i pracy organizacji prozwierzęcych należących do międzynarodowej koalicji Open Wing Alliance, której celem jest zakończenie okrutnego chowu klatkowego na świecie.
Opublikowanie polityki dobrostanu kur niosek przez Da Grasso, Telepizzę, Dominium i Pizzerię Presto stanowi potwierdzenie, że trend tworzenia dobrych zmian dla zwierząt zagościł na polskim rynku pizzerii.

Pizzerie w Polsce

Na rynku polskim działają także inne duże sieci pizzerii takie jak Domino’s, Biesiadowo, Pizza Hut czy Maxi Pizza. Podjęcie przez nie decyzji o wycofaniu jaj i produktów jajecznych pochodzących z hodowli klatkowej na rzecz bardziej etycznych alternatyw miałoby ogromny wpływ na poprawę losu milionów kur.
Jeżeli podobnie jak my uważasz, że hodowla klatkowa kur niosek powinna odejść do historii, pomóż nam działać.

Wejdź na stronę Jak one to znoszą? i podpisz petycję!

Podpisz