Organizacją pożytku publicznego może zostać każda organizacja pozarządowa

MIT. O status OPP mogą się ubiegać te organizacje pozarządowe, których statut obejmuje prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów. W przypadku organizacji pożytku publicznego ewentualna działalność gospodarcza może być tylko dodatkiem, nie może stanowić głównego przedmiotu aktywności. Ponadto, jeśli przychody takiej organizacji przewyższają jej koszty, nadwyżka ta zostanie wykorzystana na działalność pożytku publicznego. W skrócie, oznacza to, że działanie takiej organizacji nie jest nakierowane na zysk, a na realizację jej misji.

Status organizacji pożytku publicznego umożliwia przekazanie na nią 1,5% podatku

FAKT. Status OPP wiąże się dla organizacji nie tylko z konkretnymi zobowiązaniami (jak np. roczne tworzenie i publikowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych), ale także korzyściami. OPP zyskują przywileje prawno-podatkowe czy też prawo do preferencyjnego wynajmu nieruchomości Skarbu Państwa. Przede wszystkim jednak podatnicy mogą przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W swoim zeznaniu podatkowym podatnik może też zamieścić adnotację, na co konkretnie chciałby przeznaczyć przekazane przez niego środki.

OPP może dowolnie dysponować środkami zdobytymi w ramach 1,5 procent podatku

MIT. O ile adnotacja podatnika w sprawie rozdysponowania środków pochodzących z 1,5% nie jest dla OPP wiążąca, o tyle nie może ona przeznaczyć tych pieniędzy na dowolny cel. Środki takie mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na działania pożytku publicznego.

Organizacją pożytku publicznego może zostać także organizacja działająca na rzecz praw zwierząt

FAKT. O status organizacji pożytku publicznego mogą się ubiegać nie tylko te podmioty, które  działają na rzecz ludzi (rodzin, kobiet, mężczyzn, seniorów etc.), ale także te, które zajmują się prawami zwierząt. Przykładem takiej organizacji są Otwarte Klatki. Od tego roku rozliczając swój PIT możecie wesprzeć nasze Stowarzyszenie przekazując na nie 1,5% podatku. Pomożecie nam tym samym walczyć o zakaz hodowli zwierząt na futra, promować jajka z wolnego wybiegu oraz edukować w zakresie roślinnej diety. Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli dalej publikować raporty dotyczące przemysłu wykorzystującego zwierzęta i starać się zapewnić zwierzętom hodowlanym lepsze warunki.

Wpisz w PIT nasz KRS: 0000 444 120 i podaruj zwierzętom swoje 1,5 procenta podatku!

Przekaż zwierzętom 1,5% podatku