Już drugi raz Stowarzyszenie Otwarte Klatki postanowiło zbadać stosunek Polaków do hodowli kurczaków brojlerów. Badania przeprowadzone przez Biostat w lutym 2020 jasno dowodzą, że Polkom i Polakom zależy na warunkach życia kur hodowanych na mięso.

Blisko 80% Polaków myśli, że brojlery rosną znacznie dłużej niż w rzeczywistości!
W momencie uboju, kurczaki mają około 6 tygodni. Tylko 2,7% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi – połowa badanych wskazywało na wiek pół roku, rok lub więcej, co pokazuje jak niska jest świadomość powszechnego używania nienaturalnie szybko rosnących ras ptaków. W tym pytaniu respondenci mogli podać dowolną wartość w polu otwartym, po czym wyniki uśredniono.

Niemal 4 na 10 ankietowanych uważa, że stłoczenie zwierząt jest niższe niż faktyczne stłoczenie na polskich fermach. Aż 39.6% osób zapytanych o ilość ptaków na metrze kwadratowym na fermach przemysłowych w Polsce odpowiedziało, że wynosi ona między 1 a 10 kurczaków. Dane te dobitnie pokazują, jak niewiele mieszkańcy naszego kraju nadal wiedzą o realiach życia brojlerów. 

16.2% respondentów odpowiedziało, że w chowie przemysłowym na metr kwadratowy przypada między 11 a 20 kurcząt, co odpowiada realnemu zagęszczeniu na polskich fermach. Zgodnie z europejskimi przepisami na jednym metrze kwadratowym, przy spełnieniu kilku warunków, można hodować nawet do 19 zwierząt.
Blisko 30% Polek i Polaków twierdzi zaś, że zagęszczenie wynosi więcej niż 20 kurczaków/m².

Aż 56,5% respondentów na pytanie, czy warunki hodowli kurczaków na mięso powinny ulec poprawie odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a „raczej tak” odpowiedziało 35,5% badanych – zatem aż 92% Polaków wspiera poprawę losu kurczaków. W badaniu przeprowadzonych dwa lata wcześniej takich odpowiedzi udzieliło 83,7% badanych. Różnica wynosi zatem aż 8,3 punktów procentowych!

Na pytanie o to, czy fermy zapewniają brojlerom dostateczne warunki życia, aż 8 na 10 ankietowanych odpowiedziało, że nie („zdecydowanie nie” 46,6%, „raczej nie” 37,3%) – razem 83,9% respondentów.

Z badań jednoznacznie wynika, iż według Polek i Polaków sieci handlowe, restauracje oraz producenci żywności nie informują dostatecznie o tym, w jakich warunkach hodowane są sprzedawane przez nich kurczaki. Takiego zdania było aż 87,8% badanych.

Wyniki ankiety pokazały również, że przy zakupie mięsa drobiowego, Polki i Polacy zwracają coraz większą uwagę na warunki hodowli, z jakich ono pochodzi. Aż 72,3% uważa warunki chowu kurczaków za istotne podczas zakupów.

Ponad 80% badanych twierdzi, że zapłaciłoby wyższą cenę za mięso pochodzące z ferm zapewniającym kurczakom lepsze warunki – „zdecydowanie tak” odpowiedziało 53,7% ankietowanych, a „raczej tak” 28,5%. W sumie 82,2% Polaków skłania się ku płaceniu więcej za produkt pochodzący z bardziej etycznych źródeł. Jest to spójne z wynikami badań, które pod kątem zakupu jaj przeprowadził w 2018 roku CBOS – to już nie cena gra kluczową rolę podczas zakupów, ale jakość i wymiar etyczny produktu.

Powyższe odpowiedzi jasno pokazują, że Polkom i Polakom zależy na zapewnieniu brojlerom odpowiednich warunków życia, a także, że są w stanie zapłacić więcej za mięso wyprodukowane w bardziej etyczny sposób. Jest to wyraźny sygnał dla branży drobiarskiej oraz spożywczej – polski konsument oczekuje bardziej etycznego kurczaka.

Czy brojlery mają szansę na lepszy los?

Zdecydowanie! Poprawa dobrostanu kurczaków brojlerów to priorytet wielu organizacji takich jak nasza, które należą do globalnej koalicji Open Wing Alliance. Wraz z nimi codziennie działamy, by rosła świadomość społeczna, a także prowadzimy rozmowy z firmami spożywczymi, zachęcając je do wymagania od swoich dostawców mięsa drobiowego podniesienia standardów hodowlanych.

Do firm, które zdecydowały się na spełnienie wymogów European Chicken Commitment w Polsce należą: Frisco.pl, SODEXO, IKEA, NESTLE, DANONE, Dr. Oetker, FROSTA, Compass Group, Grupa Accor i Orbis, Kraft Heinz i Unilever. Wszystkie zamierzają wywiązać się ze swoich zobowiązań nie później niż do końca 2026 r. Na całym świecie już 300 firm podjęło takie zobowiązanie – ich listę możesz znaleźć tutaj.