Hodowla przemysłowa zwierząt jest nieodzownie związana z ich stresem, który objawia się na dziesiątki sposobów. U kur jednym z jego najczęstszych przejawów jest agresja. Te łagodne z natury zwierzęta, zamknięte w klatce lub upchnięte w hali z tysiącami obcych osobników, zaczynają się wzajemnie atakować, a nieraz nawet zabijać. W tej sytuacji hodowcy wybierają najmniej kosztowne rozwiązanie – zapobiegawczo przycinają dzioby całemu stadu.

Dziób kury
fot. Andrew Skowron

Jak wygląda taki zabieg?

Zazwyczaj pracownik fermy odcina końcówkę dzioba, a następnie go przypala. Inną powszechną metodą jest porażenie dzioba specjalnym urządzeniem, co sprawia, że ostre zakończenie obumiera i w końcu odpada. Niezależnie od techniki, czynność tę wykonuje się seryjnie, u dużej partii ptaków naraz – nie ma tu miejsca na pilnowanie, by każdy dziób był skrócony prawidłowo i precyzyjnie.

Czy przycinanie dziobów jest bolesne?

Kurzy dziób jest silnie unerwiony, a więc uszkodzenie go jest źródłem ogromnego bólu i stresu – nie tylko w trakcie zabiegu, ale też na długo po nim. Dodatkowy problem stanowi nieprawidłowe gojenie się ran: u wielu ptaków występują nerwiaki, czyli bolesne obrzęki włókien nerwowych. Tępy i obolały dziób utrudnia pobieranie pokarmu i wody, co dodatkowo stresuje zwierzęta.

Dziób
Jedną z przyczyn agresji kur jest panujący na fermach ścisk; fot. Andrew Skowron

Czy można uniknąć przycinania dziobów?

Oczywiście! Wystarczy zapewnić kurom lepsze warunki życiowe. Według badania przeprowadzonego przez Laying Hen Welfare Forum, agresję ptaków można znacząco zredukować przez wzbogacenie ich otoczenia – na przykład dodać kilka gałęzi i zapewnić zróżnicowane podłoże. Ważne jest też zmniejszenie zagęszczenia zwierząt oraz zapewnienie im odpowiedniego oświetlenia. Należy również pamiętać, że ważną rolę odgrywa dobór genetyczny zwierząt: niektóre rasy kur są znacznie bardziej odporne na stres niż inne.

W niektórych krajach europejskich przycinanie dziobów już jest nielegalne. Norwescy hodowcy nie mogą tego robić od prawie pół wieku! Podobne zakazy obowiązują w Finlandii, Szwecji, a od niedawna – również w Holandii. Niestety, w Polsce problem przycinania dziobów wciąż nie spotyka się z odpowiednią atencją. Oby również w naszym kraju ten proceder jak najszybciej się zakończył!

Przycinanie dziobów
fot. Andrew Skowron

Źródła: 

Poultryhub.org

Poultryworld.net

Cenyrolnicze.pl