Jak do tej pory, sytuację ryb można uznać za jeden z najbardziej zaniedbanych obszarów, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt. Mając na myśli zwierzęta hodowlane, często zdarza się nam zapominać o tych niezwykłych istotach – to, co dzieje się pod wodą jest dla nas niewidoczne i nieznane.

Fot. Andrew Skowron

Tymczasem liczba ryb hodowlanych zdecydowanie przewyższa liczbę wszystkich innych zwierząt hodowanych w celach spożywczych. W samej tylko Unii Europejskiej hoduje się rocznie ponad 6 miliardów ryb. Liczba złapanych ryb dziko żyjących jest około 10 razy większa. Jeżeli chcemy efektywnie pomagać wszystkim zwierzętom, powinniśmy zdecydowanie zwiększyć nasze zainteresowanie dobrostanem ryb.

Na szczęście, w ostatnim czasie jesteśmy świadkami pozytywnych zmian. Kilka tygodni temu Platforma UE ds. dobrostanu zwierząt opublikowała „Guidelines on Water Quality and Handling for the Welfare of Farmed Vertebrate Fish”, przełomowe wytyczne będące pierwszym konkretnym krokiem na poziomie UE w kierunku wdrożenia wyższych standardów dobrostanu w gospodarstwach rybnych.

Fot. Andrew Skowron

W wytycznych zidentyfikowano powszechne zagrożenia w hodowli ryb, w tym ostre czynniki stresogenne, które “mogą prowadzić do urazów, bólu, niepokoju i cierpienia…(oraz) mogą mieć długotrwałe skutki” oraz przewlekłe czynniki stresogenne, które “w dłuższej perspektywie mogą osłabiać funkcje obronne, wzrost i funkcje rozrodcze”. Podano ramy i praktyczne wskazówki pozwalające na zmniejszenie cierpienia w europejskich gospodarstwach rybnych przy jednoczesnym zrównoważonym wytwarzaniu wysokiej jakości produktów dla konsumentów. Przykładowo: w miejscu chowu musi być możliwy przepływ czystej wody o odpowiedniej jakości, zgodnie z charakterystyką systemu chowu i wymogami danego gatunku (parametry jakości wody uwzględniają również fakt, że wymagania poszczególnych gatunków mogą się różnić w różnych stadiach życia, np. larwy, młode osobniki, osobniki dorosłe lub w zależności od stanu fizjologicznego).

Przyjęcie wytycznych przez Platformę UE następuje w szczególnym momencie. Komisja Europejska planuje wykorzystać je jako część nowych strategicznych wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju akwakultury (hodowli ryb) w UE, które mają zostać przyjęte jeszcze w tym roku. Potrzebne jest opracowanie kompleksowych norm dotyczących hodowli, transportu i uśmiercania ryb hodowlanych, ponieważ obecnie ta kwestia jest słabo uregulowana.

Fot. Andrew Skowron

Te znaczące zmiany były możliwe do wprowadzenia m.in. dzięki działaniom Eurogroup for Animals, która od 40 lat dąży do poprawy standardów dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej. Obecnie zrzesza 70 organizacji z 25 krajów, w tym Otwarte Klatki. W Polsce, by pomóc rybom, prowadzimy kampanię mającą na celu zakaz sprzedaży żywych karpi. Pomóż nam zakończyć handel żywymi rybami w okresie przedświątecznym i podpisz petycję.

Źródła:https://www.eurogroupforanimals.org/what-we-do/fish-welfarehttps://www.eurogroupforanimals.org/news/fish-welfare-guidelines-promise-higher-welfare-millions-fishhttps://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_platform_plat-conc_guide-good-practices_farmed-fish.pdfMaja Laura Jaryczewska