W ciągu ostatniej dekady udział chowu klatkowego w produkcji jaj w Polsce spadł z 87,39% do 71,97%. Wszystkie największe sieci handlowe już wycofały jaja klatkowe ze sprzedaży lub są w trakcie procesu wycofywania.  Jednak konsument kupujący produkty gotowe zazwyczaj nie może znaleźć informacji o pochodzeniu jaj w składzie.

Hodowla klatkowa kur niosek

W tych sklepach produkty marki własnej mogą zawierać jaja z chowu klatkowego

Część sieci handlowych, którym zależy na polepszaniu swojej polityki dobrostanu zwierząt, zdecydowało się na publiczną deklarację wycofania jaj z chowu klatkowego ze składów produktów gotowych marki własnej. Jednak reszta z nich wciąż ignoruje ten problem. Konsumenci kupujący u nich produkty typu makaron jajeczny czy ciastka mogą wbrew sobie wspierać chów klatkowy kur niosek.  Dzieje się tak nawet jeśli w swoich codziennych wyborach zakupowych unikają jaj z takiego chowu

Aby ułatwić opinii publicznej dostęp do informacji, prezentujemy ranking sieci handlowych. Patrzymy na to, czy ich polityki dobrostanowe obejmują produkty marki własnej. Wskazujemy, które sieci handlowe opublikowały odpowiednie deklaracje, a które tego nie zrobiły. Brak deklaracji nieużywania jaj z chowu klatkowego w produktach marki własnej może oznaczać że dana sieć handlowa przykłada się do utrzymywania kur niosek w klatkach. Dodatkowo brak takiej deklaracji to brak uczciwości wobec klientów. Nie mają oni możliwości sprawdzić jakie jaja były użyte w produkcie, który chcą kupić.

Celem rankingu jest zapewnienie opinii publicznej dostępu do informacji. Chcemy, aby każdy, komu zależy na ochronie zwierząt, mógł wziąć te informacje pod uwagę, decydując gdzie zrobi zakupy. Mamy także nadzieję, że te sieci handlowe, które dotąd nie opublikowały odpowiedniej deklaracji, zrobią to teraz. Nasz ranking powinien być dla nich impulsem do działania.

Kury nioski w systemie klatkowym

Konsumenci unikają jaj klatkowych

Jak pokazują badania opinii społecznej, konsumenci są przeciwko hodowli klatkowej kur niosek. Warunki chowu są dla Polaków jednym z ważniejszych czynników zakupowych. Tyczy się to zarówno jajek świeżych, jak i tych będących składnikiem produktów gotowych. 70% ankietowanych wybierałoby produkty z jajami bezklatkowymi, gdyby na etykietach zawarto informację o systemie chowu kur, a 75% jest gotowych zapłacić więcej za taki produkt (Biostat 2022).

Tymczasem według szacunków globalnej koalicji Open Wing Alliance, bazujących na uśrednionych danych rynkowych z krajów europejskich, jaja w składach produktów gotowych marek własnych mogą stanowić aż 4-11% jaj wykorzystywanych na rynku europejskim. Dlatego tak ważne są deklaracje sieci handlowych. Wycofanie jaj klatkowych z produktów marek własnych będzie mieć wpływ na miliony zwierząt.