Różnorodność to termin odnoszący się do zróżnicowania osób tworzących daną firmę lub organizację. Dotyczy to płci, wieku, wykształcenia i zawodu. Zrozumienie struktury organizacyjnej może pomóc zarówno w zarządzaniu zespołem, jak i w tworzeniu najlepszego środowiska działania i kultury organizacji. Jeśli chcemy działać dobrze dla zwierząt, musimy przede wszystkim inwestować w organizację i wspaniałe osoby ją współtworzące. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda struktura Otwartych Klatek i zbadać różnorodność organizacji, by szczegółowo odpowiedzieć sobie na pytanie: kto tworzy Otwarte Klatki?

Czym jest różnorodność?

Różnorodność (ang. diversity) to termin, który w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) odnosi się do różnorodności osób zatrudnionych. Odmienność może dotyczyć takich cech, jak płeć, przynależność rasowa, przynależność narodowa i etniczna, religia, wyznanie i wiele innych aspektów.

Współcześnie firmy kładą coraz większy nacisk na wyrównywanie szans rozwoju i zatrudnienia, czyli różnorodność w miejscu pracy. Wprowadzają programy, takie jak zarządzanie różnorodnością, których głównym celem jest wyrównanie szans w miejscu pracy oraz współgranie zespołu w jego różnorodności. Aby móc je wprowadzić w Otwartych Klatkach, niezbędne było zebranie danych o wolontariuszach.

Dlaczego różnorodność jest ważna dla zespołu?

Różnorodność jest związana z jeszcze jedną cechą zespołu – jego efektywnością. Wiele badań wskazuje na to, że zespoły, które są bardziej zróżnicowane, pracują lepiej, wydajniej i są bardziej kreatywne. Ponieważ chcemy działać dla zwierząt jak najbardziej efektywnie, zależy nam na tym, by rozwijać różnorodność w naszej organizacji. Osoby zróżnicowane pod kątem wieku, wykształcenia, płci, poglądów, czy nawet diety – mają zupełnie odmienny punkt widzenia na dany problem niż grupa, która będzie bardzo jednolita. Chcemy stworzyć zmianę społeczną, dlatego nasza organizacja powinna odzwierciedlać także tę różnorodność, jaką mamy w społeczeństwie.

Fot. Andrew Skowron

Badanie różnorodności

W czerwcu 2020 przeprowadziliśmy ankietę skierowaną do osób działających w Otwartych Klatkach, zadając w niej 18 pytań związanych z różnymi aspektami diversity, takimi jak płeć, narodowość, poglądy polityczne, rodzaj diety, miejsce zamieszkania, wykształcenie i inne. W ankiecie wzięło udział 200 osób działających w Otwartych Klatkach. Poniżej przedstawimy najważniejsze dane i główne wnioski, które wypłynęły z tego badania.

Płeć, wiek, czyli podstawowe dane związane z różnorodnością

Zdecydowaną większość osób działających w Otwartych Klatkach stanowią kobiety: 78%. Mężczyźni: 17,5%. Pozostałe 4,5% osób nie utożsamia się z żadną z powyższych grup lub nie chciała udzielić odpowiedzi na to pytanie. Można powiedzieć, że Otwarte Klatki wpisują się pod tym względem w ogólnie panujący trend: w zdecydowanej większości organizacji pozarządowych przeważają kobiety. Mając na uwadze te dane, najważniejsze jest dla nas to, aby znajdowało to też odzwierciedlenie na wyższych szczeblach organizacji – przede wszystkim w naszym zarządzie, wśród osób pracujących, a także wśród osób koordynujących kampanie, grupy lokalne, czy też grupy zadaniowe.

Jeśli chodzi o zróżnicowanie wiekowe w organizacji, to przede wszystkim przeważają osoby studiujące: 49%. Kolejną liczną grupę – 27,5% naszego zespołu – stanowią osoby w wieku 27-35 lat. Osoby będące w liceum to 13,5% naszych aktywistów i aktywistek. W naszym zespole znajduje się także 5% osób w wieku 36-40 lat, oraz 3,5% w wieku 41-50 lat. Daje nam to informację zwrotną: w Otwartych Klatkach działa sporo osób młodych, będących przed lub na początku swojej kariery zawodowej. Dlatego staramy się dawać im możliwości rozwoju w postaci różnego rodzaju kursów, webinarów oraz szkoleń.

Wykształcenie

Dość zróżnicowanie w naszej organizacji przedstawia się kwestia wykształcenia oraz wykonywanego zawodu. Dzięki pytaniu o wykształcenie lub wykonywany zawód otrzymaliśmy bardzo wiele specjalizacji, które staraliśmy się pogrupować według kategorii. Samych kategorii wyszło aż 35. W związku z tym przedstawiamy listę najczęściej pojawiających się odpowiedzi:

 • IT – 12%
 • uczę się (jeśli jeszcze nie studiujesz) – 12%
 • marketing – 8,5%
 • grafika/film/fotografia – 8.5%
 • dietetyka/medycyna – 5.5%
 • finanse/bankowość – 5%
 • nauczyciel – 4.5%
 • gastronomia – 3.5%
 • prawo – 3.5%
 • psychologia/psychoterapia – 3.5%
 • weterynaria/zootechnika/zoologia – 3.5%
 • tłumaczenia/języki obce – 3%
 • administracja/zarządzanie/HR – 3%
 • inżynieria/mechanika budowy maszyn – 2%
 • kultura/muzyka – 2%
 • sztuka i architektura – 2%

Dodatkowe ciekawostki dotyczące naszej struktury:

 • W organizacji mamy osoby na diecie roślinnej, wegetariańskiej, a także działają z nami osoby będące na redukcjoniźmie
 • Nasze największe grupy lokalne to: Kraków, Wrocław, Warszawa, Katowice, Poznań, oraz Gdańsk.
 • Większość osób działających w Otwartych Klatkach posiada wykształcenie wyższe lub średnie (92%).
 • 25% osób działających w Otwartych Klatkach identyfikuje siebie jako osoby LGBT – zależy nam na tym, by tworzyć organizację otwartą dla wszystkich, tolerancyjną, gdzie każda osoba czuje się dobrze.
 • Nasi aktywiści i aktywistki to w większości osoby pochodzące z dużych miast (co pokrywa się z naszą strukturą grup lokalnych działających w miastach).
 • Najbardziej aktywni wolontariusze poświęcają od 20 do 50 godzin tygodniowo na działania w organizacji. Średnia czasu poświęcana na tygodniowe działanie wynosi nieco ponad 5 godzin, natomiast najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami były 3 i 4 godziny.
 • W organizacji działają także osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Działaj z nami w Otwartych Klatkach!