Stokrotka, sieć handlu detalicznego z polskim kapitałem, podjęła działania zmierzające do wykluczenia ze sprzedaży jajek z chowu klatkowego. Przewidywany przez spółkę czas zakończenia procesu to koniec 2025 roku. To już dziesiąta sieć handlowa w Polsce podejmująca takie zobowiązanie, w tym druga o polskich korzeniach.

Stokrotka Sp. z o.o. została założona w Lublinie. Pierwszy sklep powstał w 1996 roku i od tej pory sieć rozwija się bardzo dynamicznie – obecnie obejmuje ponad 380 sklepów. W 2013 roku firma uruchomiła własną sieć logistyczną z centrum dystrybucji w Teresinie koło Warszawy, a w 2016 roku utworzone zostało drugie centrum dystrybucyjne w Lublinie.
W oficjalnym oświadczeniu Stokrotka zadeklarowała chęć dołączenia do grona sieci handlowych promujących pozytywne zmiany na rzecz zwierząt. Wyraziła też nadzieję, że tego typu działania podejmowane przez sieci handlowe przyczynią się do poprawy warunków życia kur niosek w Polsce.

Takie zmiany mają znaczenie

Obecnie rezygnacja z kupna, używania i sprzedaży jajek z chowu klatkowego to jeden najlepszych kroków, które sklepy, restauracje i inne podmioty związane z branżą spożywczą mogą zrobić dla dobrostanu zwierząt hodowlanych. To dlatego, że hodowla klatkowa kur należy do najokrutniejszych praktyk przemysłowych i jednocześnie dotyczy największej – obok brojlerów (kurczaków hodowanych na mięso) i ryb – liczby zwierząt. W Polsce każdego roku hoduje się i zabija około 40 milionów kur niosek.
hodowla klatkowa kur niosek
Coraz więcej firm rozumie swój wpływ na los zwierząt hodowlanych i zaczyna wdrażać odpowiednie procesy mające na celu poprawę ich dobrostanu. Nie byłoby to jednak możliwe bez widocznej potrzeby takich działań, uzasadnionej silnym poparciem społecznym. Jeśli uważasz, że kury nie zasługują na smutne i bolesne życie w klatkach, nie kupuj jajek oznaczonych cyfrą “3”. Co jeszcze możesz zrobić? Pomóż nam walczyć o lepsze warunki dla niosek – podpisz deklarację niekupowania jajek z chowu klatkowego.

PODPISZ DEKLARACJĘ