Subway, jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych sieci restauracji szybkiej obsługi na świecie, podpisał porozumienie ws. poprawy dobrostanu kurcząt brojlerów – European Chicken Commitment (ECC)!

fot. Andrew Skowron

Jak European Chicken Commitment zmienia los kurczaków?


Kurczaki hodowane przemysłowo na mięso zmagają się z wieloma problemami wynikającymi z nienaturalnie szybkiego tycia oraz warunków, w jakich przebywają: nadmierne stłoczenie, brak dostępu do naturalnego światła oraz świeżego powietrza, brak możliwości grzędowania, czy dziobania w podłożu. European Chicken Commitment to międzynarodowe porozumienie, którego podpisanie zobowiązuje firmę do współpracy jedynie z tymi dostawcami, którzy przestrzegają podwyższonych norm dobrostanowych w hodowli kurczaków. Podpisując ECC firmy podejmują więc znaczący krok w kierunku poprawy jakości życia największej grupy hodowlanej w Polsce – kurcząt brojlerów.

Europejskie zwycięstwo dla kurczaków!


4 grudnia 2019 r. ruszyła globalna kampania skierowana do Subway’a w celu ponaglenia sieci do zmniejszenia cierpienia kurczaków brojlerów poprzez wprowadzenie wyższych standardów dobrostanowych. Nasi aktywiści z całej Polski organizowali akcje uliczne skierowane przeciwko sieci Subway, wspierając ogólnoeuropejski protest. Kiedy pandemia zmusiła nas do zmiany strategii, skupiliśmy się na akcjach online, w których zachęcaliśmy Subway’a do podpisania porozumienia European Chicken Commitment.

Demonstracja pod restauracją Subway w Katowicach]

Gratulujemy sieci Subway podjętej decyzji! Mamy nadzieję, że kolejne firmy, biorąc przykład z Subway’a, również podejmą kroki w kierunku polepszenia warunków życia kurczaków.