Kruszyniany to niewielka miejscowość w województwie Podlaskim. Kruszyniany znajdują na pięknym terenie, w pobliżu rezerwatu Nietupa. Sama miejscowość od setek lat zamieszkana jest także przez Tatarów. Można tu znaleźć wiekowe zabytki, w tym najstarszy meczet tatarski w Polsce. To tutaj miały powstać dwie wielkie fermy brojlerów, w sumie na 800 tys. sztuk zwierząt. Dzięki oporowi i zawziętości mieszkańców inwestycja została zatrzymana! To wielki sukces dla Kruszynian! 

Rzeka Nietupa

Burmistrz poparła inwestycję

Mimo licznych protestów mieszkańców przeciwko budowie ferm, burmistrz Krynek Jolanta Gudalewska, po raz drugi wydała pozytywną opinię środowiskową o budowie fermy.

Mieszkańcy sprzeciwiali się powstaniu ferm w związku z niebezpieczeństwem wydobywania się z nich oparów amoniaku i siarkowodoru. Ponadto inwestycja zagrażała zanieczyszczeniem wód. Powstanie ferm znacznie zmniejszyłoby komfort życia mieszkańców, a do tego przyniosłoby zagrożenie dla agroturystyki w Kruszynianach, miejscowości często odwiedzanej przez turystów. 

RPO za mieszkańcami 

Mieszkańcy wysłali liczne skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara. Rzecznik ostatecznie ujął się za protestującymi, uzasadniając swoją decyzję tym, że burmistrz nie przeanalizowała wystarczająco raportu inwestora, z których wynika, że fermy mogłyby zdewastować cenne tereny środowiskowe. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku

Ostateczną decyzję o zaprzestaniu inwestycji podjęło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku, które poparło stanowisko Rzecznika. Kolegium uznało, że burmistrz nie przeanalizowała ryzyka, jakie spowodowałoby wybudowanie ferm, a jedynie pośredniczyła w rozmowach między mieszkańcami a inwestorami. 

Tym samym Kolegium zatrzymało budowę obu ferm. Ich budowa będzie teraz ponownie rozpatrywana przez burmistrz Krynek. Mieszkańcy z satysfakcją przyjęli decyzję Kolegium, które poparło ich zastrzeżenia. Wielomiesięczne protesty przyniosły zamierzony skutek, a organy państwowe stanęły w obronie Kruszynian.

https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,26005813,zagrozenie-dla-tatarskich-kruszynian-oddalone-na-razie-nie.html?fbclid=IwAR0P10bUPIOANxtKH9xOu8-kBQtlAfSL9DY9BJ3S_6XgjP0GGlWb99-x1ts