Equalia, hiszpańska organizacja pozarządowa, ujawniła przerażające warunki, w jakich żyją kurczaki na fermie powiązanej z czwartym co do wielkości producentem drobiu w Europie – AIA, członkiem Grupy Veronesi. Produkty AIA sprzedawane są w sklepach w ponad 30 krajach.

źródło: Equalia

Materiały zostały zarejestrowane we Włoszech między lipcem a sierpniem 2021 roku. Przedstawiają ptaki z szeregiem deformacji i złamań, niezdolne do samodzielnego podniesienia się z ziemi. Niektóre z nich nie są w stanie dotrzeć do poidełka, co jeszcze bardziej pogłębia ich cierpienie. Na nagraniach widać również potencjalne nadużycia ze strony pracownika i zadawane przez niego kurczakom kopnięcia i uderzenia. Widoczne są też zwierzęta ze złamanymi karkami i zdeptanymi głowami.

Wniesienie skargi do włoskich władz

W świetle tych faktów organizacja pozarządowa Animal Law Italy wniosła skargę do władz włoskich – podejrzenie dotyczy praktyk mogących stanowić przestępstwa związane ze znęcaniem się nad zwierzętami i zdrowiem publicznym. Zagrożenia wynikające z intensywnego systemu produkcji dotyczą zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego. Wykazano, że duże skupiska zwierząt tego samego gatunku w ograniczonej przestrzeni zwiększają ryzyko wystąpienia chorób odzwierzęcych.

Poważne problemy zdrowotne zwierząt przedstawionych na nagraniu wynikają z wieloletniej selekcji genetycznej kurczaków, której celem jest osiągnięcie przez nich jak największych rozmiarów w możliwie najkrótszym czasie. Z procesem tym związane są charakterystyczne dla szybkorosnących kurczaków schorzenia układu ruchu i wynikająca z nich niska mobilność i aktywność, a także choroby metaboliczne oraz choroby samych mięśni, będących ostatecznym produktem trafiającym do konsumenta.

źródło: Equalia

Equalia wzywa AIA do podpisania European Chicken Commitment!

European Chicken Commitment (ECC) to porozumienie, które określa szereg wytycznych w zakresie dobrostanu zwierząt, w tym zastąpienie szybko rosnących ras (takich jak te przedstawione na nagraniu) oraz zmniejszenie zagęszczenia drobiu.

Wśród około 500 firm z całego świata, które zobowiązały się do wdrożenia wyższych standardów dobrostanowych określonych w European Chicken Commitment najpóźniej do 2026 roku, znalazły się takie firmy jak Nestlé, Dr. Oetker, Danone, IKEA, polskie Frisco.pl, Carrefour Polska, Auchan Polska oraz jedni z największych producentów drobiu w Europie: LDC, 2 Sisters Food Group i Plukon Food Group.