Jedną z najważniejszych kwestii w walce o lepszy byt zwierząt jest dążenie do zmiany obowiązujących przepisów prawa. Niedawno pojawiła się nowa inicjatywa dająca nadzieję na wprowadzenie wielu znaczących zmian. Czy tym razem uda się wprowadzić w życie nową Ustawę o Ochronie Zwierząt?

“Piątka dla zwierząt”

We wrześniu 2020 roku prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprezentował projekt ustawy “Piątka dla zwierząt”, która miałaby wprowadzić m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych, zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach oraz utworzenie rady ds. zwierząt przy ministerstwie rolnictwa. Propozycja wzbudziła wiele kontrowersji. Najwięcej krytycznych głosów odnosiło się do zakazu hodowli zwierząt futerkowych oraz ograniczenia uboju rytualnego. Jako główne uzasadnienie sprzeciwu wobec wprowadzenia tych zmian stawiano kwestie ekonomiczne. 

Ustawa została przegłosowana przez posłów i trafiła do Senatu. Druga izba parlamentu naniosła szereg poprawek, dotyczących również dwóch kwestii budzących wśród parlamentarzystów najwięcej sporów. Zostały wykreślone ograniczenia dotyczące uboju rytualnego drobiu oraz wprowadzono zapis o możliwości prowadzenia hodowli zwierząt na futra do 1 lipca 2023 roku, a uboju rytualnego do 31 grudnia 2025 roku. Poprawki Senatu nadal nie zostały rozpatrzone przez Sejm i nie pojawiły się żadne wiarygodne informacje, czy i kiedy ustawa miałaby być uchwalona.

fot. Andrew Skowron

Nowa szansa

Na horyzoncie pojawiła się jednak inicjatywa klubu Koalicji Obywatelskiej, która daje nadzieję na wprowadzenie ustawy o ochronie zwierząt w nieco mniejszym zakresie niż “Piątka dla zwierząt”.

Autorką nowego projektu ustawy jest Katarzyna Piekarska, posłanka Koalicji Obywatelskiej oraz szefowa parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt. 

Nowe przepisy miałyby wprowadzać m.in.:

  • zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach,
  • obowiązek zapewnienia zwierzętom pracującym, np. w policji, tzw. “emerytury” po zakończeniu pracy,
  • zakaz trzymania psów na łańcuchach,
  • obowiązek chipowania psów,
  • zakaz egzekucji komorniczej zwierząt towarzyszących,
  • rozszerzenie katalogu przestępstw w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt m.in. o sprzedaż detaliczną żywych ryb (z wyjątkiem ryb akwariowych lub narybku) czy zaniechanie ratowania lub leczenia chorego zwierzęcia,
  • dokładniejsze sprecyzowanie obowiązków gmin dotyczących realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz nadzoru nad schroniskami,
  • zmianę procedury uzyskiwania zgody na prowadzenie schroniska,
  • obowiązek montowania w rzeźniach monitoringu, który byłby do wglądu tylko dla lekarzy weterynarii.

W projekcie nie znalazły się zapisy dotyczące zakazu hodowli zwierząt na futra oraz ograniczenia uboju rytualnego. Katarzyna Piekarska stwierdziła, że to właśnie kontrowersyjne propozycje przepisów wstrzymały “Piątkę dla zwierząt”. Posłance bardzo zależy, aby ustawa szybko trafiła do sejmu. Jest otwarta na rozmowy z innymi ugrupowaniami oraz na ponowne spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim.

fot. Dzīvnieku brīvība

Czy warto poprzeć tę inicjatywę? 

Nie da się ukryć, że nowy projekt ustawy dotyczącej ochrony zwierząt jest dużym kompromisem. Początkowo można pomyśleć, że rezygnacja z wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych oraz uboju rytualnego to podpisanie aktu kapitulacji. Warto zwrócić jednak uwagę na to, że nowe przepisy poprawią los naprawdę wielu zwierząt. Każdy, nawet najmniejszy krok w walce o poprawę jakości ich życia jest na wagę złota. Niestety skuteczność działań często jest zależna od gotowości na ustępstwa i kompromisy. Nawet najdrobniejsza zmiana jest lepsza od braku jakiejkolwiek zmiany. 

Chociaż projekt ustawy nie przewiduje zakazu hodowli zwierząt na futra nie oznacza to, że ten zakaz nigdy nie zapadnie. Nieustannie pracujemy nad tą kwestią. Na ten moment wprowadzenie takiego obostrzenia byłoby bardzo trudne, dlatego nie możemy pozwolić, żeby blokowało ono inne zmiany prawne dotyczące zwierząt.

Dodatkową korzyścią wynikającą z prac nad ustawą dotyczącą ochrony zwierząt jest poruszanie tego tematu w mediach i zwiększanie świadomości społeczeństwa.

Mamy jeszcze wiele do zrobienia i nie poddajemy się w walce o lepsze życie zwierząt. Chcesz wesprzeć nasze działania? Podpisz petycję, w której apelujemy do posłów o wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra.

Źródła:
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8181642,klub-ko-projekt-ustawy-o-ochronie-zwierzat.html
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1491087,piatka-dla-zwierzat-ochrona-zwierzat-uboj-rytualny-cyrki.html
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C884870%2Cklub-koalicji-obywatelskiej-sklada-kolejny-projekt-ustawy-o-ochronie