prosiakiOd jakiegoś czasu nasze Stowarzyszenie angażuje się w pomoc mieszkańcom miejscowości i gmin, na terenie których planowane są budowy ferm przemysłowych. Do tej pory współpracowaliśmy głównie z mieszkańcami walczącymi z fermami zwierząt futerkowych. Jednak w grudniu ubiegłego roku zgłosili się do nas mieszkańcy wsi Puszcza, powiat Sierpc, protestujący przeciwko planom rozbudowy bardzo uciążliwej chlewni, ulokowanej w samym centrum tej malowniczo położonej wsi.

Kilku bardzo zmotywowanych mieszkańców, za pozwoleniem całej lokalnej społeczności, zawiązało Stowarzyszenie EKOPUSZCZA, by stać się stroną w postępowaniu administracyjnym na wydanie pozwolenia na rozbudowę tuczarni na dwóch kolejnych działkach. Mieli oni nie mały orzech do zgryzienia – inwestor bardzo dobrze zna się z władzami gminy, jest też bardzo zamożny i wpływowy, więc mieszkańcy czuli i zapewne do teraz czują się zastraszani.

Jednak dzięki licznym pismom do Urzędu Gminy, Powiatowego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, Ministerstwa Środowiska i zapewne jeszcze wielu, wielu innych organów państwowych, udało się. Inwestor nie otrzymał zgody na rozbudowę chlewni na jednej z działek. I mimo, że wciąż trwa proces administracyjny wydawania pozwolenia na budowę fermy na drugiej działce, jesteśmy przekonani, że decyzja znów będzie korzystna dla mieszkańców wsi oraz dla zwierząt.

Wieś Puszcza jest malowniczo położoną miejscowością, leżącą na obszarze krajobrazu chronionego „Przyrzecze Skrwy Prawej”, na którym można znaleźć wiele unikatowych gatunków, np. małżę szczeżuję spłaszczoną, czaplę białą, bobry. Wieś ulokowana jest na terenach zalewowych rzeki Skry, dlatego też dziwi nas, że ktokolwiek mógłby wydać pozwolenie na budowę fermy przemysłowej na takich terenach. Mogłaby ona stwarzać ogromne zagrożenie dla środowiska.

Razem z mieszkańcami wsi Puszcza cieszymy się z tego pierwszego sukcesu i mocno trzymamy kciuki za to, że decyzja na budowę chlewni na drugiej działce również będzie rozpatrzona negatywnie.

Monika

09.05.2013