Dzisiaj, 18 maja 2022 roku, na terenie całej Unii Europejskiej rusza prawdopodobnie najważniejsza zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem dotyczącym wprowadzenia zakazu utrzymywania i zabijania zwierząt w celu produkcji futer oraz wprowadzania do obrotu w Unii futer pochodzących od zwierząt hodowanych w warunkach fermowych i produktów zawierających takie futro. W praktyce oznaczałoby to prawny brak możliwości prowadzenia działalności przez fermy futrzarskie na terenie całej Unii Europejskiej, w tym również w Polsce!

Fot: Andrew Skowron

Co możesz zrobić?

Koniecznie złóż swój podpis pod petycją wyrażającą poparcie dla inicjatywy. Możesz to zrobić, jeżeli masz ukończone 18 lat i posiadasz obywatelstwo jednego z państw należących do Unii Europejskiej. Aby podpis był ważny, musisz podać wszystkie dane wymagane na stronie. Zakres zbieranych danych wynika z przepisów unijnych regulujących procedurę prowadzenia Europejskich Inicjatyw Obywatelskich i jest konieczny do weryfikacji rzetelności podpisu.

Co trzeba wiedzieć o inicjatywie?

Europejska Inicjatywa Obywatelska pozwala obywatelom Unii Europejskiej na zgłaszanie propozycji nowych unijnych regulacji prawnych poprzez kierowanie wniosków do Komisji Europejskiej, której obowiązkiem jest odniesienie się do projektu i zaproponowanie związanych z nim zmian w prawie. Aby do tego doszło, do maja 2023 pod inicjatywą podpis musi złożyć co najmniej 1 milion obywateli Unii Europejskiej z co najmniej 7 krajów członkowskich UE.

Autorem inicjatywy jest Eurogroup For Animals, zrzeszająca organizacje prozwierzęce z całej Unii Europejskiej, do której należą również Otwarte Klatki. Organizatorzy podkreślają, że hodowla zwierząt futerkowych jest sprzeczna z podstawowym pojęciem dobrostanu zwierząt. Zwierzęta hodowane na fermach futrzarskich nie mogą zaspokajać swoich behawioralnych potrzeb. Ponadto fermy stanowią zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi. Podczas pandemii COVID-19 na setkach ferm norek wykryto ogniska koronawirusa, a nowe warianty wirusa SARS-CoV-2 przeniosły się na ludzi. Hodowla zwierząt futerkowych ma znaczący wpływ na środowisko i stanowi poważne zagrożenie dla rodzimej różnorodności biologicznej, gdyż norki amerykańskie, zwierzęta najczęściej hodowane w celu pozyskania futra, nie występują naturalnie w Europie. Co więcej, zanieczyszczenia pochodzące z ferm mają niszczący wpływ na jakość gleb, wód i powietrza w ich otoczeniu.

Zgodnie ze stanowiskiem Eurogroup For Animals teraz jest najlepszy moment na wprowadzenie zakazu. Przemysł futrzarski znajduje się w głębokim kryzysie ze względu na wybuch epidemii SARS-CoV-2 oraz brak popytu na futra, a coraz więcej państw Unii samodzielnie decyduje się na wprowadzenie zakazu działalności ferm futrzarskich i wzywa instytucje unijne do zbadania możliwości nałożenia zakazu ogólnounijnego.

Fot. Andrew Skowron

Wyraź swoje poparcie dla zakończenia okrutnego przemysłu, jakim jest hodowla zwierząt na futra. Podpisz petycję i udostępnij ją wśród znajomych z całej Unii Europejskiej! Dzięki TOBIE możemy sprawić, że futra odejdą do historii!