Martwe kury, po których depczą inne zwierzęta i chore ptaki z wydziobanymi piórami. Tak wygląda rzeczywistość chowu klatkowego kur niosek u jednego z największych producentów jajek w północnej Europie.

Łotewska organizacja Dzīvnieku brīvība (Animal Freedom), która współpracuje z Otwartymi Klatkami, przeprowadziła śledztwo przeciwko firmie Balticovo, posiadającej ok. 2,4 mln kur niosek znoszących do 700 mln jajek rocznie.

Kury są trzymane w metalowych klatkach ustawionych piętrowo. Nie mają możliwości swobodnego ruchu, dostępu do zieleni i świeżego powietrza. Działania aktywistów zostały udokumentowane na filmie:

Śledztwo przeprowadzone przez Dzīvnieku brīvība, która wraz z Otwartymi Klatkami należy do koalicji Open Wing Alliance, przedstawia szokujące fakty. Pokazuje to, czego producenci nie chcą zdradzić konsumentom – prawdziwy obraz ferm przemysłowych, które korzystają z chowu klatkowego kur niosek. Firma Balticovo eksportowała swoje produkty do większości krajów europejskich, w tym również do Polski.

Przeczytaj także: Szokujące fakty o jajkach. Jak przemysł igra z Twoim zdrowiem.

Uderzające są ubytki w opierzeniu kur. Ich ciało jest pokryte ranami. W klatkach, w których przebywają, można trafić również na martwe, rozkładające się ciała innych ptaków. W tak niehumanitarnych warunkach dochodzi do agresji i aktów kanibalizmu ze strony niosek. Ich życie jest średnio 7 razy krótsze niż w przypadku kur podwórkowych.

Mała powierzchnia klatek uniemożliwia rozprostowanie skrzydeł czy przemieszczanie się. Jedyną czynnością, do której kury są skłonne, to desperackie drapanie metalowych siatek i nerwowe dziobanie. Niestety nawet to może być utrudnione przez obcinanie dziobów kurczakom krótko po wykluciu. Jest to częsta praktyka, która ma zminimalizować samookaleczanie się zwierząt.

Mimo że śledztwo ujawnia problem łotewskiego producenta, to realia chowu klatkowego wszędzie są takie same. Możemy się temu sprzeciwiać nie kupując jajek oznaczonych cyfrą „3”.

Wesprzyj naszą kampanię “Jak One To Znoszą?” i podpisz deklarację o niekupowaniu jajek z chowu klatkowego na stronie: jakonetoznosza.pl

Pamiętajmy, że jako konsumenci mamy wybór i możemy realnie wpłynąć na los kur. O faktach związanych z chowem klatkowym pisaliśmy również w tym artykule.

Katarzyna Łasińska