Będą wyższe kary za znęcanie się nad zwierzętami. Rząd zaakceptował wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości, aby zaostrzyć kary wobec osób stosujących przemoc wobec zwierząt.

Jakie kary mogą być nałożone?
Przywiązywanie psa do krótkiego łańcucha wrzynającego się w ciało, okaleczanie, podpalanie, zakopywanie zwierząt żywcem – takie zachowania będą karane surowiej niż do tej pory.
Nowe prawo przewiduje podniesienie kary z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności dla osób, które zabijają lub znęcają się nad zwierzętami. Jeśli sąd uzna, że znęcanie lub zabicie zwierzęcia odbyło się „ze szczególnym okrucieństwem” górna granica kary zostanie podwyższona do 5 lat.

Po wydaniu wyroku sąd będzie również orzekał nawiązkę w wysokości od tysiąca do 100 tysięcy złotych na rzecz organizacji zajmujących się pokrzywdzonymi zwierzętami.
Za wyrok znęcania się czy zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem sąd będzie orzekał wobec sprawcy zakaz posiadania zwierząt i wykonywania zawodów związanych ze zwierzętami.

Cieszy nas, że prawa zwierząt do godnego życia stają się ważnym tematem w debacie publicznej. Każdy krok ku poprawie życia i dobrostanu zwierząt jest ważny, a zmiany te dzieją się globalnie, zobacz: Zakaz uboju psów i kotów Tajwanie.

Chcesz, aby wszystkie zwierzęta mogły żyć godnie?

Działaj dla zwierząt

Źródło:
http://www.newsweek.pl/opinie/dobra-zmiana-dla-zwierzat-kary-za-znecanie-sie-nad-zwierzetami,artykuly,408727,1.html