Europa walczy o poprawę dobrostanu zwierząt hodowlanych między innymi promując akcję End the Cage Age, a w USA gubernator Oregonu, Kate Brown, podpisała właśnie ustawę, według której wszystkie produkowane i sprzedawane w tym amerykańskim stanie jajka mają pochodzić z chowu bez klatek. 

Inicjatywę promowała organizacja Humane Society of United States, wzorując się na podobnej ustawie podpisanej wcześniej przez władze Waszyngtonu. Nie należy zapominać również o Propozycji 12, którą przegłosowano w Kalifornii. Formalnie nazwana „Ustawą o zapobieganiu okrucieństwu wobec zwierząt hodowlanych” (Prevention of Cruelty to Farm Animals Act), Propozycja 12 wprowadza zakaz trzymania świń, kur niosek i cieląt w klatkach od 2022 roku oraz sprzedaży mięsa i jaj, które pochodzą od zwierząt hodowanych w systemie klatkowym lub w małych zamkniętych pomieszczeniach. 

Najsurowsze na świecie prawo dot. kur w Oregonie

Dzięki nowemu prawu ustanowionemu w Oregonie, obecnie w całym regionie zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych obowiązywać będzie najsurowsze na świecie prawo dotyczące kur niosek, które w całości wejdzie w życie w 2023 roku.
W Waszyngtonie, Oregonie i Kalifornii hoduje się około 20 milionów ptaków. Wprowadzone przez Kate Brown przepisy obejmują wszystkie jaja sprzedawane w tych stanach, a żyje w nich około 50 milionów ludzi. Szacuje się, że nowe prawo pomoże dodatkowo dziesiątkom milionów kur więcej w ciągu roku (spożycie jaj na głowę mieszkańca odpowiada w przybliżeniu jednej kurze na każdego konsumenta). 
Bardzo niewiele inicjatyw w długiej historii ruchu ochrony zwierząt przyniosło korzyść aż tak wielu zwierzętom. 

Kura w chowie klatkowym.

Kura w chowie klatkowym

Chów wolny od klatek znacznie lepszy dla kur

Większość kur wykorzystywanych do produkcji jaj jest zamknięta w drucianych klatkach, a każdy ptak ma mniej miejsca niż jedna kartka papieru A4, co uniemożliwia mu rozłożenie skrzydeł. Kury są ciekawskimi, aktywnymi zwierzętami, a życie wewnątrz klatki jest dla nich źródłem wielkiego cierpienia.
Pamiętajmy, że chów wolny od klatek nie oznacza idealnych warunków dla kur, ale przepisy prawa w Oregonie, Waszyngtonie i Kalifornii znacznie poprawiają warunki, w jakich trzymane będą kury nioski. Nie tylko zakazane będzie trzymanie ptaków w klatkach, ale również wprowadzone zostaną ulepszenia, takie jak grzędy, gniazda, a także specjalnie miejsca do kąpieli piaskowych, co zagwarantuje kurom więcej swobody i lepsze samopoczucie. 
Organizacja, która stoi za sukcesem wprowadzenia korzystnych dla zwierząt praw na Zachodnim Wybrzeżu, HSUS, prowadzi również intensywne działania mające na celu dokonanie podobnych zmian w cierpienia kur w środkowo-zachodnim (Michigan, Ohio) i północno-wschodnim (Massachusetts, Rhode Island) rejonie USA. 

Uratowana kura nioska. Fot. Andrew Skowron

Uratowana kura nioska. Fot. Andrew Skowron

Źródło: https://blog.humanesociety.org/2019/08/breaking-news-oregon-governor-signs-law-ending-cage-confinement-for-egg-laying-hens.html