28 maja 2024

Akcja przedwyborcza GŁOSUJ DLA ZWIERZĄT: którzy kandydaci do PE chcą lepszej ochrony zwierząt?

Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Compassion in World Farming Polska, Eurogroup for Animals, Fundacja Alberta Schweitzera oraz Fundacja Viva! zachęcają kandydatów i kandydatki do Parlamentu Europejskiego do poparcia postulatów dotyczących dobrostanu zwierząt w ramach inicjatywy „GŁOSUJ DLA ZWIERZĄT”. Wśród postulatów znajdują się zakaz hodowli zwierząt na futra czy odejście od stosowania klatek w chowie zwierząt.

Podobna akcja została zorganizowana przed polskimi wyborami parlamentarnymi. Odbiła się wtedy szerokim echem, dlatego organizatorzy postanowili ponowić kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się już 9 czerwca.

Inicjatywa jest skierowana zarówno do wyborców, którym los zwierząt nie jest obojętny i którzy mogą zachęcić kandydatów i kandydatki do podpisania deklaracji, wysyłając im gotowy formularz dostępny na stronie: https://www.wyborydlazwierzat.pl, jak i do samych osób kandydujących, które mogą wypełnić deklarację na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt.

Wspierając inicjatywę „GŁOSUJ DLA ZWIERZĄT” (VOTE FOR ANIMALS), kandydat(ka) zobowiązuje się do:

  1. Zwiększenia efektywności pracy Komisji Europejskiej na rzecz zwierząt

  2. Powstrzymania cierpienia zwierząt podczas transportu

  3. Ochrony dobrostanu gatunków wodnych

  4. Uczynienia produkcji żywności lepszej dla ludzi, zwierząt i planety

  5. Wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących importowanych produktów pochodzenia zwierzęcego

  6. Przyspieszenia transformacji w kierunku badań naukowych bez wykorzystywania zwierząt

  7. Walki o lepsze warunki dla dzikich zwierząt

  8. Wsparcia zakazu hodowli zwierząt na futra i wprowadzania pochodzących z hodowli produktów futrzarskich na rynek europejski

  9. Wprowadzenia lepszej opieki nad zwierzętami towarzyszącymi

  10. Powołania Komisarza UE ds. Dobrostanu Zwierząt

Podpisanie zobowiązania będzie cenną informacją dla wielu polskich wyborców, którzy chcą w swoich decyzjach uwzględnić dobro zwierząt. Będą oni dzięki temu wiedzieli, że start danego kandydata lub kandydatki do Parlamentu Europejskiego niesie realną szansę na zapewnienie lepszego standardu dobrostanu zwierząt w UE. Kandydatki i kandydaci, którzy podpiszą deklarację będą widnieć na stronie GŁOSUJ DLA ZWIERZĄT (VOTE FOR ANIMALS) – tłumaczy Aleksandra Ozimek, Specjalistka ds. Rzecznictwa w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki.

Do tej pory tzw. zobowiązanie dla zwierząt podpisało już 40 kandydatów, w tym Andrzej Halicki (PO), Robert Biedroń (Nowa Lewica), Mikołaj Dorożała (Polska2050), Krzysztof Śmiszek (Nowa Lewica) i Hanna Gill-Piątek (lista KO).

Część z tych postulatów, jak np. zakaz hodowli zwierząt na futra, jest w trakcie prac. W 2023 roku Komisja Europejska zleciła Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przygotowanie raportu dot. dobrostanu gatunków zwierząt hodowanych na futro, aby podjąć decyzję o ewentualnym zakazie tej hodowli. To skutek ogromnego sukcesu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Fur Free Europe”, którą podpisało ponad 1,5 mln Europejek i Europejczyków, w tym ponad 90 tys. osób z Polski.

Dla znacznej części obywateli Polski dobrostan zwierząt jest priorytetem. Według najnowszego badania Eurobarometru aż 88% Polaków twierdzi, że ochrona zwierząt gospodarskich jest dla nich ważna. W związku z tym zaangażowanie na rzecz zwierząt może niewątpliwie stać się atutem kampanii wyborczej.

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do 4629 osób, którym zależy na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych i informowanie Cię o działaniach Stowarzyszenia Otwarte Klatki zgodnie z naszą polityką prywatności.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120