9 sierpnia 2023

Auchan i Carrefour popierają unijny zakaz hodowli kur niosek w klatkach

Sieć sklepów Auchan wyraziła swoje oficjalne poparcie dla zakazu chowu i hodowli kur niosek w klatkach, omawianego obecnie na poziomie Unii Europejskiej. Wcześniej podobne poparcie wyraziła także sieć Carrefour. Jest to kolejny krok po zobowiązaniu się do wycofania jaj „trójek” z oferty i produkcji, jakie firmy podjęły na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych.

Sieć sklepów Auchan zobowiązała się do całkowitego wycofania jaj z chowu klatkowego ze swojej oferty i produkcji. Zgodnie z tą deklaracją już w styczniu 2021 r. firma wycofała jaja świeże z chowu klatkowego sprzedawane pod marką własną, a obecnie aktywnie realizuje działania na rzecz pełnego wycofania zarówno jaj świeżych z chowu klatkowego, jak i tych będących składnikami produktów gotowych marki własnej. Jak podaje firma, w 2022 roku 48% jaj świeżych sprzedanych przez Auchan stanowiły jaja z hodowli bezklatkowych. 

Jako kolejny krok po zobowiązaniu do wycofania jaj „trójek” sieć Auchan wyraziła swoje oficjalne poparcie dla zakazu chowu klatkowego w Unii Europejskiej, publikując na swojej stronie deklarację o następującej treści: Biorąc pod uwagę oczekiwania konsumentów, wspieramy wprowadzenie planowanego zakazu chowu i hodowli kur niosek w klatkach na poziomie Unii Europejskiej.

Poparcie dla zakazu chowu i hodowli kur niosek w klatkach wyraziła także sieć sklepów Carrefour, która również jest w procesie rezygnacji z jaj klatkowych z oferty.

Poparcie przez Auchan unijnego zakazu hodowli kur niosek w klatkach to kolejny krok w naszej pracy na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych. Jest to jeden z istotnych kierunków strategii CSR Auchan, w tym duchu budujemy też relacje z naszymi biznesowymi partnerami, w tym hodowcami. Troska o dobrostan zwierząt jest ważna także dla nas, pracowników firmy. Mamy świadomość, że i klienci Auchan doceniają wysiłki zmierzające do poprawy losu zwierząt hodowlanych. Dziś coraz częściej liczy się dla nich nie tylko jakość i cena żywności, ale także sposób, w jaki została wyprodukowana. To bardzo pozytywny trend – wierzymy, że wspólne przekonania i wspólne działanie zawsze przynoszą najlepsze efekty – mówi Radosław Dac, Dyrektor Produktu Auchan Retail Polska.

W Polsce 150 sieci handlowych, producentów żywności i restauracji zobowiązało się wycofać jaja klatkowe najpóźniej do 2025 roku, a jedna trzecia tych firm już teraz wdrożyła swoje zobowiązania w życie. Oficjalne poparcie dla zakazu ze strony Auchan i Carrefour jasno pokazuje, że biznes jest gotowy na zmiany i polskie Ministerstwo Rolnictwa powinno poprzeć wycofywanie chowu klatkowego na poziomie unijnym – mówi Maria Madej, Menedżerka ds. Zmian Rynkowych w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki.

W Polsce każdego roku w klatkach utrzymywanych jest ponad 39 milionów kur niosek, ok. 1,5 miliona cieląt, ok. 490 tys. macior, oraz ok. 1,7 miliona królików. W Unii Europejskiej to łącznie – ponad 300 milionów zwierząt. 

Na poziomie UE trwa przegląd wszystkich unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt hodowlanych w ramach strategii „Od pola do stołu”. W lipcu 2023 Rada ds. Kontroli Regulacyjnej przy Komisji Europejskiej pozytywnie rozpatrzyła ocenę skutków proponowanych zmian, w tym zakazu hodowli klatkowej, w przepisach. Na jesień bieżącego roku Komisja Europejska ma opublikować wniosek ustawodawczy.

Ile będzie kosztowała transformacja? Według raportu Odejście od chowu klatkowego zwierząt gospodarskich w Polsce. Koszty i korzyści. Analiza społeczno-ekonomiczna koszt wycofania klatek z polskiej produkcji wyniesie około 5,984 mld zł. Fundusze na zmianę są możliwe do pozyskania, m.in. poprzez Wspólną Politykę Rolną, której znaczącą częścią (ponad 1,5 mld euro) są środki na polepszenie dobrostanu zwierząt.

W czerwcu br. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat przeprowadziło badanie opinii społecznej, aby sprawdzić nastawienie Polek i Polaków do chowu i hodowli zwierząt w klatkach. Aż 75,1% ankietowanych uważa, że trzymanie zwierząt hodowlanych w klatkach powinno być zakazane, a 70,3% respondentów stwierdziło, że polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno poprzeć unijny zakaz trzymania zwierząt hodowlanych w klatkach.

Otwarte Klatki wspólnie z fundacją Compassion In World Farming Polska zbierają podpisy pod petycją do Ministra Rolnictwa o poparcie unijnego zakazu chowu i hodowli zwierząt klatkach. Można ją podpisać na stronie: www.jednym-glosem.pl

Publikacje Auchan i Carrefour:
https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/nasze-wartosci/dzialamy-odpowiedzialnie
https://www.carrefour.pl/actforfood/nasze-dzialania/konkret-5 

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do 4629 osób, którym zależy na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych i informowanie Cię o działaniach Stowarzyszenia Otwarte Klatki zgodnie z naszą polityką prywatności.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120