26 lipca 2023

Coraz bliżej silniejszej ochrony prawnej zwierząt w UE

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej przy Komisji Europejskiej pozytywnie rozpatrzyła ocenę skutków proponowanych zmian w przepisach dotyczących dobrostanu zwierząt w UE. Obejmują one m.in. zakaz chowu i hodowli zwierząt w klatkach, zakaz zabijania jednodniowych kogucików w przemyśle jajecznym, czy rezygnację z szybko rosnących ras kurczaków hodowanych na mięso.

Trwa rewizja wszystkich unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt hodowlanych w ramach strategii „Od pola do stołu”. Jednym z etapów rewizji jest ocena skutków proponowanych przepisów. Jak podaje portal Euractiv, ocena została pozytywnie rozpatrzona i zatwierdzona przez Radę ds. Kontroli Regulacyjnej Komisji Europejskiej, niezależnego organu kontroli jakości w KE, który doradza kolegium komisarzy.

Pozytywna reakcja rady potwierdza, że proponowane zmiany – m.in. zakaz chowu i hodowli klatkowej, wycofanie ras szybko rosnących kurcząt hodowanych na mięso, zakaz zabijania jednodniowych kogucików – są nie tylko długo oczekiwane przez obywateli Unii Europejskiej, ale mają sens ekonomiczny.

To wspaniała wiadomość i kolejny krok w kierunku lepszego traktowania zwierząt w całej Unii Europejskiej. Cieszymy się, że Komisja Europejska nie zapomina o zwierzętach i konsekwentnie dąży do wprowadzenia rozwiązań, które wpłyną na miliony zwierząt w hodowlach – komentuje Aleksandra Ozimek, Specjalistka ds. Rzecznictwa Politycznego w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki.

Jak podkreśla Ozimek, jednym z kluczowych zapisów jest zakaz hodowli klatkowej zwierząt. Każdego roku w całej UE w klatkach trzymanych jest ok. 300 milionów zwierząt gospodarskich – są to przede wszystkim kury nioski, ale też maciory, króliki, przepiórki, kaczki, gęsi i cielęta. W samej Polsce to około 42 milionów zwierząt, które spędzają całe lub część życia w zamknięciu.

Maria Madej, Menadżerka ds. Zmian Rynkowych w Otwartych Klatkach, zaznacza:

Transformacja hodowli zwierząt w UE już się rozpoczęła, to nie jest proces, który dopiero nastąpi. Są już kraje, które wprowadziły zakaz klatkowego chowu kur niosek, np. Czechy, Niemcy, Austria i Dania. Biznes od lat wycofuje jaja z chowu klatkowego ze sprzedaży, w Polsce to już 150 firm. Nie możemy zwlekać z odejściem od klatek, bo ta zmiana już trwa.

Ile będzie kosztowała transformacja? Według raportu Odejście od chowu klatkowego zwierząt gospodarskich w Polsce. Koszty i korzyści. Analiza społeczno-ekonomiczna koszt wycofania klatek z polskiej produkcji wyniesie około 5,984 mld zł. Fundusze na zmianę są możliwe do pozyskania, m.in. poprzez Wspólną Politykę Rolną, której znaczącą częścią (ponad 1,5 mld euro) są środki na polepszenie dobrostanu zwierząt.

W czerwcu br. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat przeprowadziło badanie opinii społecznej, aby sprawdzić nastawienie Polek i Polaków do chowu i hodowli zwierząt w klatkach. Aż 75,1% ankietowanych uważa, że trzymanie zwierząt hodowlanych w klatkach powinno być zakazane, a 70,3% respondentów stwierdziło, że polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno poprzeć unijny zakaz trzymania zwierząt hodowlanych w klatkach.

Otwarte Klatki wspólnie z fundacją Compassion In World Farming Polska zbierają podpisy pod petycją do Ministra Rolnictwa o poparcie unijnego zakazu chowu i hodowli zwierząt klatkach. Można ją podpisać na stronie: www.jednym-glosem.pl

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do 4629 osób, którym zależy na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych i informowanie Cię o działaniach Stowarzyszenia Otwarte Klatki zgodnie z naszą polityką prywatności.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120