9 maja 2023

Jakie zmiany dla zwierząt planuje Unia Europejska? Pierwsze sygnały z rewizji unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt

Agra Facts ujawniła projekt sprawozdania z oceny skutków w sprawie zmiany przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt. Zawiera m.in. zakaz stosowania klatek w hodowli zwierząt, zakaz zabijania jednodniowych kogucików, czy zmiany w sposobie uboju zwierząt. Ostateczna wersja projektu ma pojawić się pod koniec 2023 roku.

W strategii „Od pola do stołu” Komisja Europejska zobowiązała się do przeglądu wszystkich przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, aby dostosować je do najnowszych dowodów naukowych, rozszerzyć ich zakres i ułatwić ich egzekwowanie. Proponowane środki opierają się na zaleceniach naukowych przedstawionych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Konkretne propozycje mają zostać przedstawione do końca września, jednak szczegóły dokumentu roboczego oceny wpływu (Impact Assessment), ujawnione przez Agra Facts, już teraz są obiecujące dla miliardów zwierząt, których dotyczą.

Komisja Europejska uznaje, że “Społeczne wymagania nie są spełnione – jak stwierdzono w ocenie adekwatności, trend jest jasny: wielu obywateli UE zwraca coraz większą uwagę na dobrostan zwierząt. Wyraźnym tego odzwierciedleniem jest inicjatywa obywatelska “End the Cage Age” […] Obawy etyczne wyrażane są również np. przeciwko systematycznemu zabijaniu jednodniowych piskląt płci męskiej oraz przeciwko transportom zwierząt na duże odległości i hodowli zwierząt futerkowych […] Ponadto większość obywateli UE oczekuje bardziej zrównoważonej produkcji żywności, tj. mniej intensywnych systemów rolnictwa i hodowli.”

W ocenie skutków przeanalizowano 18 środków mających na celu poprawę dobrostanu zwierząt hodowlanych. Stowarzyszenie Otwarte Klatki w szczególności zwraca uwagę na następujące postulaty:

  • wycofanie klatek dla wszystkich gatunków,
  • zwiększenie przestrzeni dla wszystkich gatunków,
  • zakaz systematycznego uboju piskląt płci męskiej,
  • wprowadzenie wymogów dotyczących dobrostanu przy ogłuszaniu ryb hodowlanych,
  • zakaz okrutnych praktyk uboju, takich jak tzw. kąpiele wodne dla drobiu i gazowanie świń,
  • zakaz okaleczeń, takich jak przycinanie dziobów, obcinanie ogonów, usuwanie rogów lub chirurgiczna kastracja świń,
  • ograniczenie czasu transportu zwierząt przeznaczonych do uboju;
  • stosowanie norm UE do importowanych produktów zwierzęcych w sposób zgodny z zasadami Światowej Organizacji Handlu.

Komisja Europejska dostrzega również poważne problemy z dobrostanem zwierząt hodowanych na futro, jakie powoduje system klatkowy, i bierze pod uwagę 1,7 miliona głosów wzywających do Europy wolnej od futer.

– Wstępnie propozycje zmian w unijnej legislacji są bardzo obiecujące i, jeśli zostaną wprowadzone, wpłyną na miliardy zwierząt rocznie – mówi Ilona Rabizo ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki – EFSA jednoznacznie wskazuje, że wiele obowiązujących obecnie regulacji prawnych nie spełnia potrzeb gatunkowych zwierząt w hodowli. Cieszymy się, że Unia Europejska chce być globalnym liderem zmian w trosce o dobrostan zwierząt i liczymy, że wejdą one w życie jak najszybciej – dodaje Rabizo.

Według europejskiego sondażu YouGov z września 2020 r. 63% dorosłych Polaków i Polek popiera unijny zakaz hodowli klatkowej zwierząt hodowlanych (średnia w krajach UE objętych badaniem to 64%). Co więcej, według badania przeprowadzonego w lutym 2022 przez Centrum Badawczo Rozwojowe Biostat, 62,4% Polek i Polaków uważa, że w Polsce powinien zostać wprowadzony zakaz klatkowej hodowli kur niosek.

Petycję do Ministra Rolnictwa o poparcie unijnego zakazu hodowli klatkowej zwierząt można podpisać na stronie: https://otwarteklatki.pl/zakonczmy-epoke-klatkowa/

Źródło: https://www.eurogroupforanimals.org/news/draft-impact-assessment-good-start-ambitious-legislation

Rekomendacje EFSA – kury nioski i świnie

 

 Partnerem Monitorującym Media Stowarzyszenia jest

image.png

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do 4629 osób, którym zależy na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych i informowanie Cię o działaniach Stowarzyszenia Otwarte Klatki zgodnie z naszą polityką prywatności.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120