5 lipca 2022

Oświadczenie w sprawie oskarżeń o planowanym wypuszczeniu norek z ferm Szczepana Wójcika

W związku z medialnymi doniesieniami o twierdzeniach Prezesa Zarządu Instytutu Gospodarki Rolnej, Szczepana Wójcika, o rzekomo planowanym przez naszych aktywistów ataku na fermy i zamiarze wypuszczenia zwierząt, chcielibyśmy jednoznacznie podkreślić, że oskarżenia te są całkowicie bezpodstawne.

W naszej działalności kierujemy się przede wszystkim dobrem zwierząt. Mimo przekonania, że ferma nie jest miejscem, w którym żyć powinny zwierzęta takie jak norki amerykańskie, które w naturze zajmują wielkopowierzchniowe terytoria, jesteśmy świadomi tego że wypuszczenie zwierząt byłoby zagrożeniem dla nich samych, a w przypadku bytowania na fermie młodych, bezpośrednim zagrożeniem dla ich życia.

Od lat publicznie informujemy o zagrożeniu dla rodzimego ekosystemu, jakim są ucieczki zwierząt z gatunku Neovison vison. Uznając ten problem za niezwykle istotny,
w 2019 r. opublikowaliśmy raport pt. „Stan zabezpieczeń ferm norek w Polsce”.1 Świadczy to o trosce o rodzimą faunę, której zagrażać mogą ucieczki zwierząt fermowych – gatunków obcych i wyjątkowo inwazyjnych. Kwestia ta została także opisana w uzasadnieniu projektu ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra, nad którym pracowaliśmy.

To nie pierwszy raz, kiedy musimy odpierać podobne zarzuty – w czerwcu 2019 r. w związku z medialnymi doniesieniami o wypuszczeniu z klatek przez nieznane osoby kilkuset zwierząt futerkowych na fermie pod Toruniem należącej do Daniela Chmielewskiego, wystosowaliśmy oficjalne oświadczenie, w którym jednoznacznie potępiliśmy takie działania.2

Trudno jest zatem uwierzyć w to, że to my chcielibyśmy podjąć się próby wypuszczenia norek fermowych “by zasugerować, że norki powinny żyć na wolności” lub nawet zainspirować inne osoby do takiego zachowania, skoro publicznie informujemy o swoim krytycznym stanowisku wobec takich działań i zagrożeniach jakie za sobą niosą.

Zauważyć także należy, że jeśli IGR posiada potwierdzone informacje o zamiarze podjęcia przez jakąkolwiek organizację społeczną lub osoby prywatne, działań sprzecznych z prawem, to powinno o tym fakcie zawiadomić odpowiednie organy.

Dalej oświadczamy, faktem jest, że w przeszłości toczyło się jedno postępowanie sądowe, którego przedmiotem była ocena zachowania dwóch członków Stowarzyszenia pod kątem popełnienia czynu z art. 193 Kodeksu karnego. Sprawa ta zakończyła się prawomocnym warunkowym umorzeniem postępowania przeciwko tym osobom z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu. Jednocześnie wypada zauważyć, że wówczas potwierdzona została prawdziwość nagrań obrazujących niewłaściwe warunki utrzymywania zwierząt na fermie. Nigdy nie ukrywaliśmy tych informacji przed opinią publiczną, jednak twierdzenie o regularnym podejmowaniu działań mogących realizować znamiona czynów zabronionych przez Stowarzyszenie, czy też sugerowanie o wielości postępowań sądowych z udziałem członków Stowarzyszenia, jest jawną manipulacją faktami.

W związku z powyższymi szkalującymi dobrę imię Stowarzyszenia twierdzeniami, które w o wiele bardziej wyrazistej formie zostały opublikowane także na łamach portalu swiatrolnika.info, którego wydawcą jest Fundacja Polska Ziemia, kierowana przez Szczepana Wójcika oraz rozpowszechnieniu ich na szeroką skalę za pośrednictwem mediów społecznościowych, skierujemy wobec osób odpowiedzialnych za ww. publikacje w tym do Szczepana Wójcika wezwania do zaniechania naruszeń dóbr osobistych. W tym miejscu należy zauważyć, że nie jest to pierwszy raz kiedy pan Szczepan Wójcik, wykorzystując media, którymi kieruje, publikuje na nasz temat informacje godzące w nasze dobra osobiste. Nawet istnienie sprzecznych interesów nie uprawnia pana Szczepana Wójcika do pomawiania Stowarzyszenia i wykorzystywania podległych mu mediów do szerzenia informacji nieprawdziwych i godzących w nasze dobre imię. 

Rozumiemy, że podejmowane przez nas działania pozostają w sprzeczności z interesami branży futrzarskiej oraz prywatnymi interesami Szczepana Wójcika i kierowanych przez niego podmiotów gospodarczych, jednak metody i środki stosowane przez niego i nakierowane na zniszczenie reputacji Stowarzyszenia są nie do zaakceptowania.

1 Raport pt. “Stan zabezpieczeń ferm norek w Polsce” dostępny jest w Internecie pod adresem: https://www.otwarteklatki.pl/publikacje/cena-futra/raport-stan-zabezpieczen-ferm-norek-w-polsce

2 https://www.otwarteklatki.pl/media/informacje-prasowe/oswiadczenie-w-sprawie-wypuszczenia-norek

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do 4629 osób, którym zależy na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych i informowanie Cię o działaniach Stowarzyszenia Otwarte Klatki zgodnie z naszą polityką prywatności.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120