16 grudnia 2020

Rada UE chce wprowadzić system znakowania żywności uwzględniający dobrostan zwierząt

15 grudnia br. Rada Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa wyznaczyła kierunek dla kompleksowego systemu znakowania żywności, który będzie przedstawiał poziom dobrostanu zwierząt w całym cyklu hodowlanym – łącznie z transportem i ubojem – dla każdego gatunku.

Państwa członkowskie UE uzgodniły kierunek dalszego rozwoju ogólnounijnego systemu znakowania żywności, dotyczącego dobrostanu zwierząt, który wykracza poza dobrowolne znakowanie i obejmuje wszystkie gatunki w ciągu całego życia zwierząt. To ogromny krok w kierunku poprawy dobrostanu i lepszego traktowania zwierząt hodowlanych.

Obecnie konsumenci mają możliwość świadomego wyboru jedynie jaj, które oznaczone są cyframi (3 – chów klatkowy, 2 – ściółkowy, 1 – wolny wybieg, 0 – ekologiczny). Wprowadzone zmiany pozwolą na więcej świadomych i bardziej etycznych decyzji zakupowych – w wielu badaniach opinii publicznej, przeprowadzonych na przestrzeni lat wyraźnie widać, że konsumenci chcą wiedzieć skąd pochodzą produkty zwierzęce, które kupują i zależy im na znajomości warunków, w jakich hodowane są zwierzęta.

Wprowadzenie obowiązkowego znakowania mięsa i produktów zwierzęcych to nie tylko decyzja, która pozytywnie wpłynie na dobrostan zwierząt, ale będzie też odpowiedzią na oczekiwania konsumentów – mówi Anna Iżyńska, menadżerka ds. kampanii w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki – Widzimy duże poparcie zarówno w Polsce, jak i całej Europie dla wszystkich dążeń, które mają na celu poprawę losu zwierząt hodowlanych – dodaje Iżyńska.

Badanie Eurobarometru z 2015 r. wykazało, że 82% europejskich konsumentów domaga się zwiększenia dobrostanu zwierząt hodowlanych, a ponad połowa badanych aktywnie poszukuje oznakowań dotyczących dobrostanu zwierząt. Co więcej, w badaniu przeprowadzonym w lutym 2020 r. przez Biostat aż 56,5% respondentów na pytanie, czy warunki hodowli kurczaków na mięso powinny ulec poprawie odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a „raczej tak” odpowiedziało 35,5% badanych – zatem aż 92% Polaków wspiera poprawę losu kurczaków.

W 2021 r. Komisja Europejska zamierza rozpocząć badanie dotyczące oznaczania dobrostanu zwierząt, które doprowadzi do opracowania wniosku w tej sprawie, oczekiwanego w 2022 r.

Partner Monitorujący Media Stowarzyszenia: imm-logo-poziom_72dpi_0.jpg    

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do 4629 osób, którym zależy na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych i informowanie Cię o działaniach Stowarzyszenia Otwarte Klatki zgodnie z naszą polityką prywatności.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120