3 lipca 2019

Sieć Dominium w trybie przyspieszonym wprowadziła w życie decyzję o rezygnacji z użytku jaj pochodzących z chowu klatkowego

Spółka Dominium S.A. zdołała wprowadzić do użytku jaja z chowu ściółkowego już w czerwcu tego roku, mimo wcześniejszej deklaracji, która mówiła o roku 2025. Motywacją do szybkiego wprowadzenia zmian w życie było spełnienie oczekiwań klientów, troska o polepszenie warunków bytowych zwierząt hodowanych, a także dążenie do jeszcze lepszej jakości oferowanych dań.

W 2018 roku spółka Dominium dołączyła do szybko powiększającego się grona firm, które podjęły zobowiązanie, wedle którego do 2025 roku będą pozyskiwali jedynie jaja i produkty jajeczne niepochodzące z chowu klatkowego. Według raportu Stowarzyszenia Otwarte Klatki dzisiaj jest to już niemal 130 firm w Polsce.

Aktywiści ze Stowarzyszenia walczą o los kur w Polsce już od 5 lat w ramach kampanii “Jak One To Znoszą”. W tym czasie poprawa norm dobrostanowych kur niosek stała się podstawą polityki odpowiedzialności społecznej wielu firm. Aż 9 z 10 największych sieci handlowych posiadających w ofercie jajka wycofuje te z chowu klatkowego. Zmiany mają odzwierciedlenie we wzroście liczby kur niosek hodowanych w systemie ekologicznym – od 2014 roku wzrost ten wyniósł 284% – oraz w obniżeniu podaży jaj konsumpcyjnych w Polsce o 2%.

Dominium S.A., jak również wiele innych firm na polskim rynku, wspiera wprowadzenie całkowitego zakazu chowu klatkowego zwierząt hodowlanych. Wycofując jaja trójki, firma ma realny wpływ na zmiany. Już dziś w wielu krajach, m.in. w Austrii i Niemczech, hodowla klatkowa jest zakazywana prawnie, a podobne zmiany mogą również już niebawem dotyczyć wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. W siedmiu krajach Unii Europejskiej od września ub. roku zbierane są podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską o wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania klatek w hodowli zwierząt gospodarskich, w tym kur niosek.

Zdecydowana większość firm w Polsce deklaruje, że jajka klatkowe zostaną wycofane najpóźniej w 2025 r. Jednak sieć pizzerii Dominium pokazała, że chcieć to móc, jak mówi prezes firmy Pan Piotr Dzierżek: “nasze plany wprowadziliśmy w życie nie czekając do zadeklarowanego wcześniej roku 2025, między innymi dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, co poskutkowało jego realizacją w krótszym czasie ”.

Pan Piotr Dzierżek podkreśla wielokrotnie, jak ważne są dla firmy kwestie dobrostanu zwierząt i społeczna odpowiedzialność biznesu.

“Każdy z nas chce mieć autentyczny wpływ na dobre zmiany oraz szerzenie pozytywnych idei. Pizza Dominium nie chce być obojętna na to co dzieje się dookoła, szybko odpowiadamy na nowe wyzwania, które powodują korzystne zmiany u nas jak i u naszych klientów”.

Dominium jest świadome rosnącej świadomości klientów, a co za tym idzie – zmieniających się wymagań. W lutym 2018 r. Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS, na zlecenie Stowarzyszenia Otwarte Klatki, już po raz drugi zapytał Polaków, co sądzą na temat chowu klatkowego kur niosek. Okazuje się, że aż 82,4% ankietowanych jest zdania, że hodowla klatkowa nie zapewnia tym zwierzętom odpowiednich warunków. Ponadto 60% społeczeństwa oczekuje od firm wycofania z oferty i łańcucha produkcji jaj pochodzących z chowu klatkowego. Sieć pizzerii postawiła sobie za cel oferowanie dań jak najwyższej jakości i ze sprawdzonych źródeł, więc naturalnym dla zarządu było zrezygnowanie z najgorszej jakości, wątpliwych etycznie jaj klatkowych.

Prezes Spółki Dominium bardzo pozytywnie ocenia wpływ zmiany na firmę.

“Duża część naszych klientów to ludzie młodzi, dla których takie wartości jak dbałość o środowisko  czy zainteresowanie ekologią są ważne. Są to też goście wymagający, którzy zwracają uwagę na, to co znajduje się na ich talerzu. Jesteśmy pewni, że zaproponowana przez nas zmiana spotka się z ich zadowoleniem i spełni oczekiwania, jakie stawiają przed marką Pizza Dominium”.

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do 4629 osób, którym zależy na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych i informowanie Cię o działaniach Stowarzyszenia Otwarte Klatki zgodnie z naszą polityką prywatności.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120