11 czerwca 2019

Sodexo na celowniku obrońców zwierząt

Organizacje zrzeszone w koalicji Open Wing Alliance, walczącej o poprawę warunków życia kur, rozpoczęły kampanię przeciwko największemu dostawcy usług cateringowych w Polsce. Domagają się od Sodexo wprowadzenia polityki dotyczącej dobrostanu kurczaków, których mięso serwowane jest w restauracjach firmy.

W 2017 r. Sodexo podjęło decyzję o podniesieniu do 2024 r. wymaganych od swoich dostawców standardów dobrostanowych w chowie kur na mięso. Decyzja dotyczyła jednak tylko Stanów Zjednoczonych i Kanady. Celem zainicjowanej dziś kampanii jest przekonanie firmy do wprowadzenia analogicznej polityki na terenie Europy.

Rozmowy na temat poprawy losu kurczaków, których mięso oferowane jest w restauracjach Sodexo w Europie, trwają już dwa lata i do tej pory nie przyniosły oczekiwanych przez nas rezultatów – mówi Marta Cendrowicz, dyrektorka kampanii korporacyjnych Stowarzyszenia Otwarte Klatki – Sodexo wymienia wśród swoich wartości zdrowe żywienie i dbałość o środowisko naturalne, a w swojej strategii duży nacisk kładzie na odpowiedzialność społeczną. Przemysłowa hodowla kurczaków na mięso nie tylko stwarza duże zagrożenia środowiskowe i zdrowotne, ale przede wszystkim wiąże się z ogromnym cierpieniem zwierząt – dodaje.

Organizatorzy kampanii wymieniają szereg problemów związanych z hodowlą tzw. brojlerów, czyli kurczaków hodowanych na mięso. Zwracają uwagę m.in. na zbyt duże zagęszczenie na fermach oraz problemy zdrowotne wynikające ze zbyt szybkiego tempa wzrostu, takie jak pękanie kości i kalectwo, choroby metaboliczne i układu krążenia, czy zespół przedwczesnej śmierci.

W celu poprawienia warunków życia kurczaków organizacje zrzeszone w koalicji Open Wing Alliance, reprezentowane w Polsce m.in. przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki i Fundację Alberta Schweitzera, sformułowały tzw. European Chicken Commitment – porozumienie, w ramach którego firmy zobowiązują się m.in. do zmniejszenia dopuszczalnego zagęszczenia na fermach oraz rezygnacji z tzw. ras szybkorosnących.

Według badania zrealizowanego przez ComRes w styczniu tego roku aż 93% Polaków twierdzi, że dobro brojlerów powinno być chronione lepiej niż obecnie, a blisko 2/3 Polaków potwierdza, że woli kupować mięso pozyskiwane w bardziej etyczny sposób. Podobne wyniki powtórzyły się w innych europejskich krajach. Liderzy rynku tacy jak Sodexo powinni aktywnie odpowiadać na oczekiwania konsumentów, w tym również te dotyczące dobrostanu zwierząt hodowlanych – komentuje Cendrowicz.

Do tej pory decyzję o poprawie dobrostanu brojlerów podjęło już blisko 100 firm, w tym m.in. giganci branży spożywczej tacy jak Unilever, Danone i Nestlé, sieci Marks & Spencer i IKEA, czy międzynarodowe korporacje cateringowe Elior Group i Procuratio.

Kampania, której adresatem jest Sodexo, opierała się będzie na działaniach internetowych i w mediach społecznościowych oraz bezpośrednich formach aktywizmu w przestrzeni publicznej.

Więcej informacji, w tym treść petycji oraz wideo dedykowane akcji znaleźć można na stronie https://www.otwarteklatki.pl/sodexo/.

Partner Monitorujący Media Stowarzyszenia: imm-logo-poziom_72dpi_0.jpg

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do 4629 osób, którym zależy na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych i informowanie Cię o działaniach Stowarzyszenia Otwarte Klatki zgodnie z naszą polityką prywatności.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120