14 lipca 2021

Szokujące śledztwo na fermie produkującej mleko do słynnego włoskiego sera Grana Padano

Włoska organizacja prozwierzęca Essere Animali opublikowała wyniki najnowszego śledztwa na fermie produkującej mleko do sera Grana Padano. Materiały filmowe pokazują m.in. cielęta odbierane matkom od razu po urodzeniu, brutalne traktowanie zwierząt przez pracowników i przetrzymywanie cieląt ciasnych kojcach.

Śledztwo zostało przeprowadzone na fermie mlecznej w Lombardii, w prowincji Bergamo. Gospodarstwo jest producentem sera Grana Padano, najczęściej spożywanego, chronionego logiem ChNP („Chroniona nazwa pochodzenia”) sera na świecie. Na fermie utrzymywanych jest 2700 zwierząt, w tym krowy i byki, a także około 300 cieląt.

Aktywista zatrudniony na fermie udokumentował pierwsze tygodnie życia cieląt, od ich narodzin do zamknięcia w małych kojcach, rzucając cień na warunki, w jakich są utrzymywane zwierzęta na fermach mlecznych. Śledztwo pokazuje m.in.:

• oddzielanie cieląt od matek od razu po urodzeniu i przewożenie ich w nienaturalnej pozycji;
• bicie i kopanie krów i cieląt, a także agresję słowną skierowaną do byczków, które w produkcji mleka uznawane są za produkt uboczny;

• umieszczanie cieląt w ciasnych indywidualnych kojcach, które uniemożliwiają im interakcję z innymi zwierzętami, ruch, bieganie, zabawę – w niektórych przypadkach umieszczano dwa cielaki w jednym boksie, co jeszcze bardziej ogranicza ich przestrzeń;

• karmienie cieląt, którym podaje się substytut mleka z wodą zamiast mleka matki; co więcej, cielętom hodowanym na cielęcinę celowo odmawia się ważnych składników odżywczych, jak błonnik czy żelazo, przez cały okres tuczu w celu wywołania anemii, która nadaje ich mięsu charakterystyczne cechy;

• nagranie rozmowy wskazujące na inne nieprawidłowości na fermie.

Do produkcji mleka, nawet przeznaczonego do produkcji włoskich delikatesów, takich jak Grana Padano, cielęta są hodowane w warunkach obniżonego dobrostanu i narażone są na stres i cierpienie. Z tego powodu wraz z 77 organizacjami pozarządowymi na całym świecie wzywamy Komisję Europejską do przeprowadzenia kompletnej rewizji przepisów dotyczących ochrony zwierząt gospodarskich – skomentował Simone Montuschi z organizacji Essere Animali.

Poprzez publikację śledztwa Essere Animali chce podkreślić ogromne znaczenie kampanii „No Animal Left Behind” koordynowanej przez Eurogroup For Animals, międzynarodową koalicję organizacji prozwierzęcych.

Organizacje wzywają Komisję Europejską, zaangażowaną w strategię „od pola do stołu”, do stworzenia przepisów nakierowanych na bardziej sprawiedliwy, przyjazny dla środowiska i zdrowszy dla ludzi europejski system żywnościowy. Do realizacji tego celu niezbędny jest przegląd przepisów dotyczących ochrony zwierząt gospodarskich, które są obecnie uważane za poważnie niewystarczające dla zagwarantowania dobrostanu i zapewnienia zwierzętom gospodarskim życia wolnego od niepotrzebnego cierpienia.

Jednym z postulatów stawianych Komisji jest stworzenie takich warunków chowu i hodowli zwierząt, które umożliwiłyby wszystkim utrzymywanym w celu produkcji żywności gatunkom wyrażanie ich naturalnych zachowań, w tym zapewnienie im odpowiedniej i zdrowej diety. W odniesieniu do warunków chowu cieląt Essere Animali i Eurogroup for Animals wzywają do przeglądu unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt w celu:

  • umożliwienia cielętom kontaktu z matką przez co najmniej pierwsze osiem tygodni życia, w celu zapewnienia im pobierania pokarmu w naturalny sposób;
  • zapewnienia warunków bytowych odpowiadających behawioralnym i fizjologicznym potrzebom cieląt, które powinny być wychowywane w grupach z odpowiednią przestrzenią i dostępem do terenów zewnętrznych.

Śledztwo Essere Animali w dosadny sposób pokazuje warunki, w jakich cielęta są utrzymywane na fermach mlecznych – mówi Marta Korzeniak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki – Mamy czas do września, by przekonać Komisję Europejską do całkowitego przeglądu przepisów dotyczących zwierząt gospodarskich i zapewnienia znacznie lepszej ochrony cielętom i innym gatunkom. To niewiarygodne, że obecne prawodawstwo nadal pozwala na izolację nowo narodzonych zwierząt. Są to praktyki okrutne i niepotrzebne. Postulujemy podwyższenie standardów dobrostanu, bo każde zwierzę ma znaczenie – dodaje Korzeniak.

Film ze śledztwa Essere Animali dostępny jest pod tym linkiem.

Essere Animali to włoska organizacja zajmująca się walką o prawa zwierząt, której misją jest stworzenie społeczeństwa, w którym żadne zwierzę nie jest krzywdzone i nie cierpi. Essere Animali skupia się na potrzebie zmian w systemie żywnościowym i hodowli przemysłowej, promuje potrzebę wprowadzenia wyższych standardów dobrostanowych w polityce krajowej i korporacyjnej.

https://www.essereanimali.org/

Eurogroup for Animals reprezentuje 77 organizacji ochrony zwierząt w 27 państwach członkowskich UE, Szwajcarii, Serbii, Norwegii, Australii i USA. Od momentu powstania w 1980 r. organizacji udało się skłonić UE do przyjęcia wyższych standardów prawnych w zakresie ochrony zwierząt. Działania Eurogroup for Animals odzwierciedlają zdanie społeczeństwa poprzez współpracę z organizacjami członkowskimi w całej Unii i dysponuje zarówno naukową, jak i techniczną wiedzą fachową w kwestiach związanych z dobrostanem zwierząt. 

https://www.eurogroupforanimals.org/campaigns/no-animal-left-behind

Przegląd branży Grana Padano
Grana Padano to najczęściej spożywany ser ChNP na świecie. Konsorcjum Grana Padano Protection Consortium jest organem odpowiedzialnym za ochronę, promocję, innowacje, informację konsumencką i ogólną dbałość o interesy związane z Grana Padano jako produktu objętym ChNP (Logo Chronionej Nazwy Pochodzenia). W regionach Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige i Piemont funkcjonuje 442 producentów i dystrybutorów Grana Padano.

Według danych Konsorcjum w 2020 r. wyprodukowano 5 255 451 sztuk, z czego 41% wyeksportowano, a 59% w spożywano we Włoszech. Europa, z 1 774 007 sztukami, odpowiada za prawie 84% eksportu Grana Padano PDO, przy czym głównym odbiorcą są Niemcy (567.028 sztuk), następnie Francja (242 586 sztuk), kraje Beneluksu – Belgia, Holandia i Luksemburg – (166.734 sztuk) i Hiszpania (115 521 sztuk). Głównym rynkiem międzynarodowym są Stany Zjednoczone (152.667 sztuk), a następnie Wielka Brytania (146 206 sztuk) i Szwajcaria (124.116 sztuk).

Partner Monitorujący Media Stowarzyszenia

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do 4629 osób, którym zależy na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych i informowanie Cię o działaniach Stowarzyszenia Otwarte Klatki zgodnie z naszą polityką prywatności.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120