Wspólnie z fundacją Compassion In World Farming Polska przekazaliśmy Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi pierwszą pulę podpisów zebranych pod petycją o poparcie unijnego wycofania klatek z chowu i hodowli zwierząt. W momencie przekazania petycji podpisało ją już 225 237 osób.

Akcja pod Ministerstwem Rolnictwa. Fot. Compassion in World Farming Polska

Przekazanie podpisów Ministrowi Rolnictwa

6 lipca spotkaliśmy się z Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, delegowaną ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby przekazać zebrane pod petycją podpisy. Omówiliśmy też kwestię problemu chowu klatkowego, jednak ze strony Ministerstwa nie zostało nam przekazane oficjalne stanowisko w tym temacie. 

Wraz z pierwszą pulą zebranych podpisów, przekazaliśmy list do Ministra Rolnictwa Roberta Telusa z ponownym zaproszeniem na spotkanie celem omówienia kwestii wycofywania hodowli klatkowej z Polski. Mamy nadzieję, że zaproszenie zostanie przyjęte, a Ministerstwo Rolnictwa zajmie jasne stanowisko wobec wycofywania hodowli klatkowej. 

Rolą Ministerstwa Rolnictwa jest bowiem przygotowanie polskich rolników na zmiany, które już wkrótce staną się rzeczywistością. Nieodpowiedzialny i krótkowzroczny jest obecny brak informowania o konieczności odejścia od hodowli klatkowej oraz brak promowania wśród polskich rolników wiedzy o tym, jak mogą starać się o pozyskanie unijnych dofinansowań do wprowadzenia koniecznych przekształceń.

Podkreślaliśmy też to niedawno w polskim sejmie, o czym możesz przeczytać tutaj: Zakaz hodowli klatkowej omawiany w polskim Sejmie

Wokół Ministerstwa Rolnictwa w dniu 6 lipca jeździły busy z plakatem nawołującym Ministra Rolnictwa do działania. Fot. Compassion in World Farming Polska

Społeczeństwo i biznes są gotowe na koniec epoki klatkowej

Według badania Biostatu z maja 2022 r. niemal 7 na 10 osób (68,8%) uważa, że polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno poprzeć unijny zakaz trzymania zwierząt hodowlanych w klatkach; podobny odsetek (68%) ankietowanych stwierdziło, że trzymanie zwierząt hodowlanych w klatkach powinno być zakazane.

Europejską Inicjatywę Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej” poparło ponad 1,4 mln Europejczyków. Ruch w stronę bezklatkowej hodowli zwierząt w Europie już się rozpoczął – zakaz chowu kur niosek w klatkach został przyjęty już w Niemczech, Austrii, Czechach i Danii. Odejście od produktów pochodzących z chowu klatkowego jest wyraźny również na poziomie biznesowym.

W Polsce 150 sieci handlowych, producentów żywności i restauracji zobowiązało się wycofać jaja klatkowe najpóźniej do 2025 roku, a jedna trzecia tych firm już teraz wdrożyła swoje zobowiązania w życie. Najwięksi producenci jaj także deklarują, że nie inwestują już w chów klatkowy. Liczymy na to, że Minister Rolnictwa nie zignoruje silnego trendu odchodzenia od klatek i przygotuje polskich rolników na nadchodzącą transformację.

Dlaczego walczymy o zakaz chowu i hodowli klatkowej? Jak to wpłynie na los zwierząt? Przeczytasz tutaj: Apelujemy do Ministra Rolnictwa o poparcie unijnego zakazu hodowli zwierząt w klatkach!

Co dalej?

Fundacja Compassion in World Farming Polska zainicjowała w 2018 r. Europejską Inicjatywę Obywatelską „End the Cage Age – Koniec Epoki Klatkowej”. Komisja Europejska po długim i żmudnym procesie przychyliła się do zaproponowanego pomysłu zmiany europejskiego prawa. Do jego poparcia potrzebna będzie m.in. zgoda ministrów rolnictwa poszczególnych państw UE, w tym Polski. 

Dlatego dalej zbieramy podpisy pod petycją do Ministra Rolnictwa o poparcie unijnego zakazu chowu klatkowego zwierząt takich jak kury nioski, świnie, cielęta i króliki. Im więcej podpisów, tym mocniejsze jest w oczach decydentów poparcie społeczne dla zakazu!