Wspólnie z Fundacją Compassion In World Farming Polska wystartowaliśmy z nową petycją – apelem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poparcie unijnego zakazu hodowli zwierząt w klatkach. Wzywamy ministra do „zdecydowanego poparcia zobowiązania Komisji Europejskiej do wycofania wszystkich klatek w hodowli zwierząt w całej UE”.

Wejście unijnego zakazu w życie będzie oznaczać znaczną poprawę dobrostanu ponad 300 milionów zwierząt w UE – kur niosek, cieląt, macior, królików, przepiórek i innych. Aby to było możliwe, potrzebna będzie m.in. zgoda ministrów rolnictwa poszczególnych państw UE, w tym Polski. 

Królik w hodowli na mięso w klatce. We Animals Media

Jak doszło do procedowania zakazu hodowli klatkowej w UE?

W Polsce ponad 42 miliony zwierząt hodowlanych spędza całe swoje życie lub jego znaczną część w ciasnych klatkach. To dla oszczędzenia im cierpienia i polepszenia ich losu Fundacja Compassion in World Farming Polska zainicjowała w 2018 r. europejską inicjatywę obywatelską „End the Cage Age – Koniec Epoki Klatkowej”, pod którą podpisało się niemal 1,5 mln obywateli UE. 

Komisja Europejska po długim i żmudnym procesie przychyliła się do proponowanej zmiany w prawie. Pod koniec 2023 ma opublikować wniosek ustawodawczy na bazie zgłoszonej inicjatywy. Nowe prawo może wejść w życie z rokiem 2027.

Więcej o inicjatywie i działaniach UE przeczytasz tutaj: https://www.otwarteklatki.pl/blog/koniec-epoki-klatkowej-2

Jak zakaz pomoże zwierzętom?

Obecnie w Unii Europejskiej ponad 300 milionów zwierząt utrzymywanych jest w klatkach – kur niosek, cieląt, macior, królików, przepiórek i innych. Wprowadzenie zakazu i przejście na alternatywne systemy hodowli znacznie poprawi ich dobrostan.

Kury nioski znoszące jajka w systemie klatkowym spędzają całe swoje życie w ogromnym ścisku – na jedną kurę przypada powierzchnia nieco większa niż kartka A4. Będąc w klatkach nie mają możliwości zaspokojenia swoich najbardziej podstawowych potrzeb, takich jak dziobanie czy grzebanie w ziemi; nigdy nie przebywają też na świeżym powietrzu czy w naturalnym świetle.

Wedle szacunków Compassion in World Farming ponad 60% cieląt spędza 8 pierwszych tygodni życia w izolacji. Po urodzeniu są oddzielane od matki i umieszczane w indywidualnych kojcach przypominających klatki lub w tzw. igloo, czyli plastikowych budkach. Ich przestrzeń i możliwość ruchu są w nich ograniczone do minimum, a rozwój społeczny jest niemożliwy.

Cielak w kojcu indywidualnym. Fot. Konrad Łoziński

Przed i po porodzie ciężarne lochy umieszczane są w kojcach porodowych niewiele większych od ich ciała – nie mają w nich nawet możliwości obrócenia się, mogą tylko wstawać i ponownie się kłaść. Są odizolowane od pozostałych świń, a kontakt z młodymi po porodzie ograniczony jest do karmienia ich przez pręty klatki.

Króliki hodowane są w drucianych klatkach, w których nie mogą realizować istotnych dla tego gatunku potrzeb, takich jak skakanie czy kopanie w ziemi. Mają do dyspozycji bardzo mało miejsca, a ich środowisko życia jest całkowicie jałowe.

Alternatywne systemy hodowli

Na europejskim rynku rozwijają się komercyjnie dostępne i opłacalne alternatywy, które zapewniają nie idealne, ale znacznie lepsze warunki zwierzętom i są stosowane z powodzeniem w krajach Unii Europejskiej. W Polsce najprężniej rozwijają się alternatywne systemy hodowli kur niosek – według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii już 24,8% kur utrzymywanych jest w hodowli ściółkowej, wolnowybiegowej i ekologicznej. 

Więcej o bezklatkowych systemach hodowli kur niosek przeczytasz tutaj: https://www.otwarteklatki.pl/blog/co-oznaczaja-numery-na-jajkach-w-sklepie 

Alternatywą do hodowli klatkowej królików są hodowle parkowe, na które postawiła Belgia. Hodowla parkowa zapewnia pojedynczemu królikowi więcej miejsca niż klatka – królik może skakać i ukrywać się w przeznaczonych do tego rurach. Duże platformy umożliwiają królikom skakanie na różną wysokość, mogą także podgryzać przygotowane w tym celu bloki. Ciężarne maciory i lochy z młodymi hoduje się w grupach, zarówno w pomieszczeniach, jak i na wolnym wybiegu, gdzie otrzymują materiał do rycia i żerowania, dodatkową przestrzeń i bardziej funkcjonalne obszary wydzielone w obrębie kojca, np. oddzielne miejsca na jedzenie, odpoczynek i aktywność. 

Polacy popierają wprowadzenie zakazu

Według europejskiego sondażu YouGov z września 2020 r. 63% dorosłych Polaków i Polek popiera unijny zakaz hodowli klatkowej zwierząt hodowlanych (średnia w krajach UE objętych badaniem to 64%). Co więcej, według badania przeprowadzonego w lutym 2022 przez Centrum Badawczo Rozwojowe Biostat, 62,4% Polek i Polaków uważa, że w Polsce powinien zostać wprowadzony zakaz klatkowej hodowli kur niosek.

Wprowadzenie zakazu hodowli klatkowej w Unii Europejskiej jest słusznym krokiem w kierunku bardziej odpowiedzialnej hodowli zwierząt. Apelujemy o jego poparcie do ministra rolnictwa. 

Podpisz apel do ministra rolnictwa o poparcie unijnego zakazu hodowli zwierząt w klatkach!

Źródła:

  • https://docs.cdn.yougov.com/r9x7ufm6du/YouGov%20-%20Compassion%20in%20World%20Farming%20Survey%20Results.pdf
  • https://www.otwarteklatki.pl/blog/polakom-zalezy-na-losie-kur
  • https://www.ciwf.pl/dla-prasy/nasze-raporty/koniec-epoki-klatkowej-raport-kompleksowy-2018/