Co chwilę dochodzą do nas informacje dotyczące okrutnego wykorzystywania zwierząt w Chinach. Z przerażeniem słuchamy o zjadanych psach, czy innych zwierzętach traktowanych w naszej kulturze jako domowi pupile. Jednak rzadko poruszany jest problem znajdujących się na terenie Chin i Wietnamu hodowli przemysłowych, w których  trzymane są niedźwiedzie w celu uzyskiwania żółci, używanej w tradycyjnej chińskiej medycynie.

niedzwiedz animals asia

Jak informuje Animals Asia, na fermach tego typu hoduje się: ponad dziesięć tysięcy niedźwiedzi w Chinach i około dwóch i pół tysiąca w Wietnamie. Są to głównie niedźwiedzie himalajskie, nazywane także księżycowymi, ze względu na wyraźną białą plamę na piersi przypominającą kształtem księżyc. Znajdują się tam również niedźwiedzie malajskie i brunatne.

Większość niedźwiedzi hodowlanych przetrzymywana jest w niehumanitarnych warunkach. Mieszkają w ciasnych klatkach, których powierzchnia jest często tak mała, że nie pozwala na swobodne obrócenie się zwierzęcia, a nawet stanięcie na czterech łapach. Duża część niedźwiedzi jest umieszczana na fermach jako młode osobniki. Całe swoje życie spędzają w klatce, nigdy  jej nie opuszczając, a okres ten może trwać nawet do trzydziestu lat. Większość niedźwiedzi hodowlanych jest niedożywiona, odwodniona, cierpi z powodu rożnego rodzaju chorób, w tym nowotworów złośliwych, które nie są leczone. Dodatkowo w celu pozyskania żółci zwierzęta są regularnie „dojone” z wykorzystaniem inwazyjnych i bolesnych technik. Proceder ten jest wciąż kontynuowany, mimo dostępności tanich i efektywnych zamienników roślinnych lub syntetycznych.

Mimo iż Chiny nie są  państwem, w którym bezpiecznie i łatwo jest wyrażać swój sprzeciw, członkowie Animals Asia walczą o poprawę warunków bytowych zwierząt. Pracują również nad zakończeniem procederu hodowli niedźwiedzi. Zakładają sanktuaria, zwiększają świadomość społeczną, prowadzą rozmowy z rządem i politykami, przejmują niedźwiedzie z nielegalnych hodowli. W centrach ratowania niedźwiedzi znajdujących się w Chengdu (Chiny) i Tam Dao (Wietnam), zwierzętom zapewniona jest rehabilitacja i opieka. Mieszkają one w wygodnych zagrodach, poddawane są opiece medycznej i spędzają resztę swojego życia towarzystwie innych niedźwiedzi.

Prowadzone są tam również badania psychologiczne, pozwalające zdobyć więcej informacji dotyczących niedźwiedzi himalajskich. Ich wyniki są następnie publikowane w celu zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej tych zwierząt i docelowego zlikwidowania okrutnego procederu jakim są hodowle niedźwiedzi. Do dnia dzisiejszego schronienie w sanktuariach znalazło około czterystu niedźwiedzi, a miejsca te zapewniły legalne i godne stanowiska pracy dla dwustu chińskich i wietnamskich pracowników.

Aby zapoznać się z działalnością Animals Asia odwiedź stronę: http://www.animalsasia.org/

Kinga

23.06.2013