Biedronka, będąca największą siecią handlową w Polsce, podjęła temat poprawy dobrostanu zwierząt w Raporcie zrównoważonego rozwoju za lata 2018-2019.

Publikacje decyzji dotyczących norm dobrostanowych w ramach polityki CSR (Corporate Social Responsibility, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu) potwierdzają zaangażowanie firm w poprawę warunków życia zwierząt hodowlanych. Biedronka w niedawno wydanym Raporcie zrównoważonego rozwoju opisała swoje działania z zakresu poprawy dobrostanu kur niosek, kurczaków hodowanych na mięso oraz karpi.

Wycofanie jaj od kur z chowu klatkowego

Biedronka zobowiązała się do wycofania świeżych jaj klatkowych marki własnej oraz cudzych najpóźniej do 2025 r. Co ważne, informacje o postępach we wdrażaniu zobowiązania udostępnia publicznie w swoim Raporcie zrównoważonego rozwoju. Sieć może pochwalić się wzrostem udziału jaj z chowu alternatywnego o 5 punktów procentowych – w 2019 r. 25% świeżych jaj sprzedawanych w Biedronce pochodziło od kur z chowu na wolnym wybiegu, z chowu ściółkowego lub ekologicznego, w 2018 r. było to 20%. Jawność stanowiska oraz postępów jest sygnałem, że firma poważnie podchodzi do zobowiązania i czyni starania w celu wywiązania się z deklaracji.

fot. Andrew Skowron

Ponadto, Biedronka wprowadziła specjalne oznaczenie na produktach zawierających w składzie żółtka od kur pochodzących z chowu alternatywnego (np. majonez Madero, makaron Szlachecki), co stanowi ważną informację dla konsumentów. Warto przypomnieć, że aż 82% Polaków jest zdania, że hodowla klatkowa nie zapewnia kurom odpowiednich warunków do życia.

W Polsce już ponad 140 firm opublikowało politykę, w której zobowiązują się do wycofania “trójek” najpóźniej do 2025 roku. O postępach sieci handlowych w wywiązywaniu się z deklaracji pisaliśmy w maju.

Sprzedaż karpi

Sposób, w jaki odbywa się sprzedaż żywych karpi, ich późniejszy transport oraz ubój naraża je na olbrzymie cierpienie. Biedronka zajmuje oficjalne stanowisko również w kwestii sprzedaży tych ryb i podkreśla, że w swojej ofercie nie posiada żywego karpia, powołując się na dobrostan zwierząt. W ostatnich latach w Polsce wśród sieci handlowych widać trend rezygnacji ze sprzedaży żywego karpia. Z takiej praktyki wycofały się Selgros, Auchan, Kaufland (od 2020 roku), Tesco i ostatnio także Carrefour (od 2021 roku).

Więcej uwagi na warunki chowu kurcząt

Biedronka w swoim raporcie podejmuje także bardzo ważny temat kurczaków hodowanych na mięso. W ofercie sieci znajdziemy kurczaka z wolnego wybiegu, który ma stanowić alternatywę dla szybkorosnących brojlerów. Cechuje się wolniejszym wzrostem – minimum 70 dni (w porównaniu do 42 dni u ras szybkorosnących) i posiada dostęp do naturalnego światła. Pełna ocena warunków dobrostanowych wymagałaby większej ilości informacji o specyfikacji hodowli (m.in. nazwy rasy kurczaka, informacji o uboju i maksymalnym zagęszczeniu zwierząt). Niemniej jednak wygląda to na dobry krok w kierunku poprawy warunków życia tych zwierząt i wyjście naprzeciw oczekiwaniom konsumentów.

Sprzedaż kurczaka z wolnego wybiegu w sklepach sieci wzrosła o 20% i wyniosła ponad 2000 ton w 2019 roku. Ogromnym krokiem ku dalszemu polepszeniu warunków życia tych zwierząt byłoby podpisanie porozumienia ws. dobrostanu kurcząt brojlerów European Chicken Commitment. Na taki krok zdecydował się już pierwszy polski supermarket – Frisco.pl.

Tomasz Michalski, Dyrektor ds. Komercyjnych Frisco.pl, o dbaniu o dobrostan zwierząt

Coraz więcej firm angażuje się w działania mające na celu poprawę warunków życia zwierząt hodowlanych w odpowiedzi na oczekiwania konsumentów, ale również z uwagi na decyzje podejmowane przez konkurencję. Już ponad 140 firm w Polsce opublikowało politykę wycofania jaj z chowu klatkowego. Giganci spożywczy, jak np. Unilever, Sodexo, czy Danone, zobowiązali się do wprowadzenia wyższych standardów dobrostanowych kurczaków w całej Europie. Lidl podejmuje temat dbania o dobrostan zwierząt w łańcuchu dostaw w raporcie zrównoważonego rozwoju i jako cel stawia m.in. rezygnację ze sprzedaży jaj klatkowych. Carrefour wycofanie “trójek” ujmuje w ramach strategii transformacji żywieniowej. Również Biedronka ze względu na swoją silną pozycję, wyznacza ważne trendy na polskim rynku i sygnalizuje, że dobrostan zwierząt jest ważnym aspektem polityki  zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej biznesu.