Kampania Każde Zwierzę Ma Znaczenie ma na celu przekonanie Komisji Europejskiej do rewizji całego prawodawstwa dotyczącego dobrostanu zwierząt. Czy 2021 rok będzie szansą na poprawę warunków życia zwierząt i zapewnienie im ochrony?

O kampanii Każde Zwierzę Ma Znaczenie

W marcu rozpoczęła się międzynarodowa kampania organizacji Eurogroup for Animals, mająca na celu poprawę ochrony zwierząt w prawodawstwie Unii Europejskiej. Stowarzyszenie Otwarte Klatki, jako jeden z członków EFA, bierze w niej aktywny udział i zachęca wszystkich sympatyków i miłośników zwierząt do działania.

Świnia w hodowli przemysłowej
fot. Konrad Łoziński

Wszystko w rękach Komisji Europejskiej

Europejskie przepisy dobrostanowe wprowadzano etapami w ciągu ostatnich 40 lat. Przepisy te zawierają wiele nieścisłości i rzadko są prawidłowo egzekwowane, przez co nie gwarantują wystarczającej ochrony miliardom zwierząt. 

Strategia From Farm To Fork wymaga od Unii Europejskiej zmiany przepisów związanych z produkcją rolniczą. Kroki, które muszą zostać w tym celu podjęte, obejmują między innymi rewizję prawa unijnego dotyczącego dobrostanu zwierząt. Pierwszym krokiem ewaluacji będzie ocena obecnego stanu przepisów, skuteczności działania pięciu unijnych rozporządzeń i dwóch regulacji związanych z ochroną zwierząt. Na podstawie wyników kontroli (pod koniec 2021 r.) Komisja podejmie decyzję, które przepisy zamierza poddać przeglądowi. Celem kampanii Każde Zwierzę Ma Znaczenie jest przekonanie Komisji Europejskiej, że wszystkie dokumenty prawne dotyczące zwierząt wymagają pełnej ewaluacji i zmian.

2021 rok to rok, w którym Komisja Europejska zobowiązała się do przeglądu prawa chroniącego zwierzęta w UE. Mamy czas do września, aby przekonać Komisję Europejską do przeprowadzenia pełnego przeglądu wszystkich przepisów prawnych dotyczących zwierząt hodowlanych w Europie.

Kluczowe punkty kampanii Każde Zwierzę Ma Znaczenie

Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt hodowlanych muszą zapewnić większą ochronę zwierząt nie tylko przed zaniedbaniem i okrucieństwem czy przez minimalizowanie ich cierpienia – prawo powinno także uwzględniać inne elementy, które mają istotny wpływ na ich życie.

Postulaty Kampanii Każde Zwierzę Ma Znaczenie

  • Dobre zdrowie – każde zwierzę powinno być zdrowe, sprawne i w formie
  • Dobre otoczenie – każde zwierzę powinno mieć przestrzeń do rozwoju
  • “Nie” dla transportu żywych zwierząt
  • Możliwość wyrażania naturalnych zachowań
  • Dobre odżywianie – każde zwierzę powinno cieszyć się pełnowartościowym posiłkiem i czystą wodą
  • Pozytywne doświadczenia emocjonalne – każde zwierzę zasługuje na to, aby korzystać z życia
  • Poszerzenie kręgu współczucia na wszystkie gatunki – każde zwierzę zasługuje na ochronę i opiekę.

Każde Zwierzę Ma Znaczenie – co Ty możesz zrobić?

Przyłącz się do kampanii już dziś! Podpisz petycję, powiedz o niej znajomym i rodzinie. Pomóż przekonać Komisję Europejską do przeglądu i rozszerzenia całego dorobku prawnego w zakresie dobrostanu zwierząt, bo obecne prawodawstwo dobrostanowe nie spełnia swojego celu, jakim powinna być ochrona zwierząt. 

Komisja UE może podjąć decyzję o przeglądzie każdego aktu prawnego, który ma wpływ na zwierzęta hodowane w Europie.

Mamy niepowtarzalną okazję do stworzenia prawdziwej i trwałej zmiany dla zwierząt!

Zwierzęta potrzebują Twojej pomocy, ponieważ same nie mogą zawalczyć o swoje prawa. Czy mogą liczyć na Twój głos?

Przyłącz się do akcji: https://www.eurogroupforanimals.org/campaigns/no-animal-left-behind