Rząd Izraela zapowiada wprowadzenie zakazu handlu futrami. Jeżeli zakaz zostanie wprowadzony w życie, Izrael będzie pierwszym krajem, w którym sprzedaż i kupno futer będą nielegalne.

Zakaz handlu futrem wprowadzony został do tej pory jedynie w kilku miastach w USA oraz w São Paulo w Brazylii. Po wprowadzeniu zapowiedzianych regulacji, Izrael stałby się więc pierwszym państwem z takim zakazem i doskonałym przykładem do naśladowania, w kwestii regulacji prawnych dotyczących futer.

Obecnie, aby móc handlować futrami w Izraelu, trzeba postarać się o odpowiednie zezwolenie. Po wprowadzeniu zakazu powszechnego handlu futrami, takie pozwolenie otrzymać będzie można jedynie w nielicznych wyjątkach: dla celów edukacyjnych, religijnych, przeprowadzania badań naukowych lub dla podtrzymania tradycji.

Minister ds. ochrony środowiska, Gila Gamliel, zapowiadając wprowadzenie zakazu, powiedziała, że wykorzystywanie futer przez przemysł modowy jest nieetyczne. Nie jest to odosobniona opinia. Coraz więcej gigantów świata mody rezygnuje z wykorzystywania futer w swoich kolekcjach, zdając sobie sprawę z tego, że jego pozyskanie wiąże się z olbrzymim cierpieniem zwierząt i szkodami dla środowiska naturalnego.

Do międzynarodowego programu Sklepy Wolne od Futer dołączyło już ponad 1400 firm. Ogromny wpływ na kształtowanie się tego trendu mają opinie konsumentów, z których znaczna większość opowiada się przeciwko okrutnej hodowli zwierząt na futra. Znasz firmę, która nadal korzysta w swoich produktach z futer naturalnych? Nie wahaj się napisać do niej z pytaniem o to, czy zamierza z nich wkrótce zrezygnować!

Źródła:

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54418334