Polacy coraz rzadziej sięgają po jaja pochodzące z chowu klatkowego. Trend ten z roku na rok nabiera rozpędu, powodując widoczne zmiany na rynku spożywczym i gastronomicznym. Kolejne sieci sklepów, restauracji i hoteli decydują się na zastąpienie „trójek” jajkami pochodzącymi od kur niosek hodowanych na zdecydowanie lepszych dla ich dobrostanu fermach wolnowybiegowych i ekologicznych.

Jak duży wpływ na strukturę produkcji jaj mają decyzje firm i nasze codzienne wybory konsumenckie? Aby odpowiedzieć na to i inne pytania, przeprowadziliśmy ankietę wśród trzydziestu największych producentów jaj w Polsce (odpowiedzi udzieliło 40% z nich). Oto wyniki badania! 

Odpowiedzi napawają optymizmem – ponad 80% producentów jaj zauważyło wyraźny wzrost zainteresowania bardziej etycznymi metodami chowu kur niosek.

Ponad 40% producentów jaj już teraz inwestuje w zmianę typu hodowli kur na bardziej etyczny, a kolejne 25% planuje w najbliższym czasie przeprowadzić podobne działania. Inwestycje te są najlepszym dowodem znaczących zmian na rynku HoReCa i spożywczym, a także wzrostu świadomości Polaków w zakresie dobrostanu zwierząt. 

Czy odpowiedzi udzielone przez hodowców pokrywają się z rzeczywistą sytuacją na rynku jajecznym? 

Okazuje się, że tak! W latach 2014–2020 liczba polskich kur niosek hodowanych w systemie ekologicznym wzrosła aż o 361%. W tym samym czasie liczba kur trzymanych na wolnym wybiegu wzrosła ponad dwukrotnie – z ok. 0,9 do 1,9 miliona zwierząt.

Struktura utrzymania kur niosek powoli się zmienia. W ciągu ostatnich kilku lat udział kur niosek utrzymywanych w systemie klatkowym w Polsce obniżył się o ponad 5 punktów procentowych.

Jaka przyszłość czeka kury nioski?

Badania Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz wskazują, że do 2026 roku udział „trójek” w podaży jaj może spaść w Polsce z obecnych 88,3% do około 58%. Badania te zostały jednak przeprowadzone w pierwszym kwartale 2018 roku. Od tego czasu liczne firmy związane z branżą spożywczą zadeklarowały rezygnację z jaj klatkowych, dlatego wyniki podobnego badania przeprowadzonego w roku bieżącym mogłyby wskazywać na większy i szybszy prognozowany spadek udziału jaj klatkowych w podaży.

Pamiętajmy też, że temat coraz częściej pojawia się na forum europejskim – w minionym roku było o nim głośno dzięki kampanii Koniec Epoki Klatkowej (End the Cage Age), dążącej do wprowadzenia zakazu stosowania klatek w hodowli przemysłowej nie tylko kur niosek, ale też świń i wielu innych zwierząt. Petycję o zakaz podpisało ponad 1,5 miliona Europejczyków! Tak ogromne poparcie oznacza realne szanse na zmiany w prawie unijnym. 

Kury nioski
fot. Konrad Łoziński

Zgodnie z naszą ankietą czołowi polscy producenci jaj już teraz rozszerzają swoją produkcję w systemach alternatywnych. Niezbędne jest, by cała branża jajeczna podążyła w tym samym kierunku, by przygotować się nie tylko na potencjalny zakaz hodowli klatkowej, ale także – stale zwiększające się zapotrzebowanie na jaja „0”, „1” i „2” spowodowane kolejnymi decyzjami firm o rezygnacji z jaj z chowu klatkowego. 

Przyszłość kur niosek maluje się w coraz jaśniejszych barwach – wszystko wskazuje na to, że już niedługo jajka „trójki” odejdą do historii!