Marzec okazał się przełomowym momentem dla poprawy losu kurczaków hodowanych na mięso w Danii. Niemiecka sieć sklepów LIDL, jako jeden z największych i najbardziej znanych dyskontów występujących w Europie, podjęła w duńskim oddziale decyzję o wycofaniu ze sklepowych półek mięsa z szybko rosnącej rasy brojlerów.

Jest to ogromny krok w walce o poprawę dobrostanu tych zwierząt. Duński LIDL jest siecią detaliczną, która podpisała European Chicken Commitment, ale również pierwszą siecią w kraju, która podjęła decyzję o wycofaniu tego rodzaju mięsa.

Pomóż nam przekonać sieć Subway, że dobrostan brojlerów jest ważny

Podpisz petycję

Podpisz

Spośród wszystkich lądowych zwierząt hodowlanych, to właśnie kurczaki są hodowane w największej ilości. W związku z tym taka zmiana ma wielki wpływ na życie milionów brojlerów. Jednak jak przekonuje Rasmus Pape, dyrektor handlowy LIDLA, chęć poprawy dobrostanu zwierząt nie kończy się na tej jednej decyzji.

dobrostan kurczaków

fot: A. Skowron

Dlaczego European Chicken Commitment jest tak ważny?

Zarówno Stowarzyszenie Otwarte Klatki, jak i inne organizacje walczące o zwiększenie dobrostanu zwierząt hodowlanych, od lat zajmują się nagłaśnianiem nieetycznych, powodujących zbędne cierpienie praktyk stosowanych przy uboju i hodowli kurczaków. Określenie podstawowych problemów pozwoliło stworzyć European Chicken Commitment, czyli dokument zawierający wymogi dobrostanowe, dzięki którym życie zwierząt hodowanych na mięso może ulec poprawie.

Moment, w którym sieci handlowe i restauracje wymagają od swoich dostawców spełnienia określonych wymagań dotyczących hodowli brojlerów, jest krokiem do realnej zmiany na rzecz poprawy losu tych zwierząt.

Przeczytaj także: Frankenkurczaki – najbardziej skrzywdzone zwierzęta na świecie

 Do takich wymagań może należeć m.in. rezygnacja z ras szybkorosnących, cierpiących z powodu wielu schorzeń, zmniejszenie zagęszczenia ptaków, lepsza jakość powietrza i bardziej humanitarne metody uboju.
dobrostan kurczaków

fot: A. Skowron

Jak wygląda sytuacja w Polsce?

Do firm, które zdecydowały się na spełnienie wymogów ECC w Polsce należą: SODEXO, IKEA, NESTLE, DANONE, Dr. Oetker, FROSTA, Compass Group, Grupa Accor i Orbis, Frisco.pl, Kraft Heinz, Unilever. Wszystkie firmy zamierzają wywiązać się ze swoich zobowiązań nie później niż do końca 2026 r.

W 2019 r. lista powiększyła się o kolejne 8 firm, z czego wynika, że chęć zawarcia dobrostanu brojlerów w politykach odpowiedzialności społecznej firm wzrasta.

Jak wygląda sytuacja na świecie?

Świat również nie pozostaje w tyle i kolejne firmy decydują się na wyeliminowanie ze swojego łańcucha dostaw okrutnych praktyk związanych hodowlą. Należą do nich m.in.: Subway, Carnival czy KraftHeinz.

dobrostan kurczaków

fot: A.Skowron

Niestety, niektóre firmy, takie jak LIDL czy KFC, nie posiadają takiej polityki w Polsce, a Subway, chociaż wspiera poprawę losu kurczaków hodowanych na mięso w USA oraz w Kanadzie, nie zdecydował się na podjęcie podobnego kroku na kontynencie europejskim.

Pomóż nam przekonać sieć Subway, że dobrostan brojlerów jest ważny

Podpisz petycję

Podpisz

Autorka: Martyna Kiełbasa