Dr. Oetker wprowadza wyższe standardy dobrostanowe dla brojlerów, czyli kurczaków hodowanych na mięso. Firma zadba o to, by zwierzęta miały zapewnioną większą przestrzeń, dostęp do naturalnego światła oraz świeżego powietrza oraz zobowiązuje swoich dostawców do wycofania z hodowli ras szybko rosnących. Decyzja firmy może realnie poprawić los miliardów zwierząt.

Dr. Oetker wyższe standardy dobrostanowe dla brojlerów

Młody brojler uratowany z fermy, fot. Andrew Skowron

Firma Dr. Oetker, producent m.in. pizzy Guseppe, wprowadza wyższe normy dobrostanowe w hodowli kurczaków w całej Europie. Dr. Oetker zobowiązał się, że najpóźniej do 2026 roku wszystkie wyroby firmy wyprodukowane w Europie będą spełniać normy określone w ramach porozumienia European Chicken Commitment.

Jeżeli chcesz nam pomóc walczyć o lepszy los kur hodowanych na mięso

Podpisz petycję

Podpisz

Co to oznacza dla zwierząt?

Brojlery to najliczniej hodowane zwierzęta na świecie. Tylko w Polsce co roku zabija się ich ponad miliard rocznie. Kurczaki są też najgorzej doświadczonymi zwierzętami na świecie. Ich życie trwa jedynie 6 tygodni, ale jest pełne cierpienia.
Dzięki wprowadzeniu wyższych wymagań dot. hodowli brojlerów firma Dr. Oetker przyczynia się do znaczącej poprawy życia milionów zwierząt rocznie poprzez, m.in.:

Wycofanie z hodowli tzw. ras szybko rosnących

Kurczaki hodowane dziś na mięso to specjalnie wyselekcjonowane rasy ptaków, które cechuje nienaturalnie szybki przyrost masy ciała. Powoduje to, że kurczaki nie są w stanie podnieść się o własnych siłach, przez co umierają z głodu i pragnienia.

Zmniejszenie zagęszczenia na fermach

Dzisiaj kurczaki żyją na fermach ciasno stłoczone. Na jednego kurczaka przypada przestrzeń nie większa, niż powierzchnia kartki A4. W tych warunkach zwierzęta nie mogą swobodnie się poruszać. Wprowadzenie niższego zagęszczenia na fermach znacznie poprawi jakość życia zwierząt.

Wprowadzenie wyższych standardów środowiskowych

Dr. Oetker zobowiązuje swoich producentów do zagwarantowania zwierzętom m.in dostępu do naturalnego światła, świeżego powietrza oraz przestrzeni pozwalającej na realizowanie naturalnych potrzeb tych zwierząt.

Wycofanie metod uboju sprawiających zwierzętom zbędny ból

Firma zobowiązuje dostawców do przyjęcia ogłuszania zwierząt w kontrolowanej atmosferze z użyciem obojętnego gazu, systemów wielofazowych albo efektywnego ogłuszania elektrycznego bez inwersji przyżyciowej. Takie rozwiązanie znacznie zredukuje cierpienie zwierząt i oszczędzi im niewyobrażalnego stresu. 

Dr. Oetker wyższe standardy dobrostanowe dla brojlerów

Młody brojler uratowany z fermy, fot. Andrew Skowron

Coraz bliższej realnej zmiany

Decyzja Dr. Oetkera to kolejny krok, który przybliża nas do poprawy życia miliarda zwierząt w Polsce. Do bardziej etycznego podejścia do kwestii hodowli brojlerów zobowiązał się już szereg firm w  Europie oraz na całym świecie, w tym m.in. firma Nestle, cateringowa Elior Group, Compass Group, Unilever czy sieć Marks&Spencer.


Jeżeli los najgorzej doświadczonych przez człowieka zwierząt na świecie nie jest ci  obojętny, wejdź na stronę www.frankenkurczak.pl i podpisz petycję. Wspólnie możemy zmienić los zwierząt.