Audytorzy z Europejskiego Trybunały Obrachunkowego przeprowadzili kontrolę stanu ochrony dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej. Kontrola ta objęła pięć krajów, które są kluczowe dla hodowli zwierząt w Europie: Włochy, Francję, Niemcy, Rumunię oraz Polskę. W podsumowaniu raportu OTE wzywa Komisję Europejską do ewaluacji dotychczasowej strategii ws dobrostanu zwierząt, przede wszystkim w zakresie tego, dokąd  trafiają fundusze europejskie.Audytorzy obserwowali przede wszystkim jak przeprowadzane są inspekcje weterynaryjne na fermach oraz analizowali implementację przepisów unijnych w poszczególnych krajach. Sam raport wskazuje na Wspólną Politykę Rolną UE jako odpowiednie narzędzie do podwyższania standardów dobrostanu zwierząt hodowlanych, jednak według audytorów nie jest ono odpowiednio wykorzystywane. Inwestycje w ramach tej Polityki ukierunkowane na lepszy dobrostan są według raportu minimalne.

Raport wskazuje na kilka obszarów ochrony zwierząt, gdzie nie udaje się wdrożyć odpowiednich przepisów. Najważniejsze z nich to problem rutynowego przycinania ogonów prosiętom, długodystansowy transport zwierząt oraz ubój bez odpowiedniego ogłuszania.

Audytorzy podkreślają, że w wielu wypadkach lepszy dobrostan zwierząt oznacza wyższą jakość uzyskiwanych produktów. Jednak są też obszary, gdzie wyższy dobrostan może obniżać zyski. Systemy intensywnej hodowli mogą prowadzić do problemów dobrostanowych (choćby agresja między stłoczonymi zwierzętami), a niestety często jedyne wykorzystywane metody zapobiegania im to bolesne zabiegi chirurgiczne.

Raport podkreśla wagę jaką przywiązują obywatele Unii Europejskiej do dobrostanu zwierząt, pokazuje sukcesy w Europie na tym polu, ale również wiele niedoskonałości w zakresie ochrony zwierząt w krajach Wspólnoty.

“Wierzę mocno w słowa Mahamatmy Gandhi’ego, że “wielkość narodu i jego postęp moralny można poznać po tym, w jaki sposób obchodzi się on ze swymi zwierzętami”
i ufam, że ten raport przyczyni się do polepszenia losu milionów zwierząt hodowanych w Europie” – podkreśla Janusz Wojciechowski, audytor w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.