Niespełna 2 tygodnie temu indyjski minister środowiska i lasów wprowadził zakaz wykorzystywania delfinów w celach rozrywkowych. W praktyce oznacza to, że w Indiach nie powstanie żadne delfinarium.

Delfinom gangesowym już 4 lata temu Indie przyznały specjalny status, który ma chronić te zwierzęta przed wyginięciem i jednocześnie ma przyczynić się do zwiększenia ich liczby w Gangesie. Dzięki temu ssaki te nie mogły być hodowane w niewoli.
Z kolei ustawa o ochronie dzikiej przyrody z 1972 r. mówi, że zwierzęta, wykorzystywanew rozrywce mogą być przetrzymywane tylko zoo. Należy wspomnieć, iż w ramach tej ustawy pod definicję zoo podchodzą m.in. cyrki i delfinaria. Prawo było więc niejednoznaczne w stosunku do tych ostatnich.
Problem zaczął narastać w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ coraz więcej instytucji, organizacji, a przede wszystkim biur turystycznych składało wnioski o utworzenie delfinarium jako dodatkowej atrakcji dla turystów. W związku z tym minister środowiska i lasów wydał okólnik, w którym zakazał wydawania przez władze stanowe osobom prywatnym, instytucjom rządowym, firmom i organizacjom, pozwoleń na import lub połów jakichkolwiek gatunków, należących do rzędu waleni w celu tworzenia centrów rozrywki.
Indie mówią "nie" delfinariom
Swoją decyzję uzasadnił rządowym programem ochrony bogactwa naturalnego Gangesu, który obejmuje ochronę delfinów gangesowych. Wskazał również na wiele badań naukowych, potwierdzających wysoką inteligencję tych ssaków, określających je „nie-ludzkimi osobami”. W związku z tym stwierdził, iż należą się im szczególne prawa, a trzymanie ich w niewoli dla celów rozrywkowych jest nie do zaakceptowania pod względem moralnym.
Badania, na które powołuje się minister obejmują ponad 20 lat pracy naukowej w delfinariach na całym świecie i zostały mu przedstawione przez indyjskie i zagraniczne organizacje, zaangażowane w kampanię przeciwko zniewoleniu delfinów.
Badania te wykazują, iż wśród delfinów w niewoli występuje wysoki wskaźnik śmiertelności, przy jednoczesnym niskim wskaźniku urodzeń, zwiększone ryzyko przenoszenia chorób oraz anormalne i niebezpieczne zachowania. Problemy te zostały zaobserwowane i dobrze udokumentowane. Przetrzymywanie delfinów w niewoli zostało zakazane m.in. także w Wielkiej Brytanii, Brazylii i Chile.
 
Zosia
27.05.2013

Więcej informacji:
http://www.bancaptivedolphins.org/
http://www.fiapo.org/